Hornatiny

Hornatiny

rozległa panorama, delikatny zachód słońca, drzewa na pierwszym planie

Obvykle okolo nich prejdeme po „zakopanke“ na úseku Krakov-Myślenice, po diaľnici A4 alebo trochu pomalšie po „sądečanke” v úseku Brzesko – Nowy Sącz. Hornatiny (Wielická, Wiśnická, Rożnowská a Ciężkowická) sú úplne neprávom vynechávané, a pritom ukrývajú množstvo tajomstiev. Ide o topograficky a kultúrne veľmi rôznorodé oblasti, ktoré ponúkajú mnoho turistických, historických a etnografických atrakcií. Zaručujú zaujímavo strávený čas bez ohľadu na druh preferovaného odpočinku. Pozývame na cestu týmto rozľahlým regiónom Malopoľska, ktorý každého nadchne! 

Prírodné poklady 

Czchowská priehrada vznikla v dôsledku prehradenia vôd Dunajca hrádzou v Czchowe. Zvýšenie hladiny rieky viedlo k zmene charakteru regiónu, ale zároveň zastavilo ničivé povodne. Niekoľko kilometrov ďalej na juhu sa nachádza iná umelá nádrž – Rożnowské jazero. Vďaka blízkosti Nowého Sącza sa toto miesto teší medzi turistami obľube. Na návštevníkov čakajú ubytovacie objekty v obciach Tęgoborze, Znamirowice, Gródek nad Dunajcom a Rożnów, a vybavenie pre vodné športy sa požičiava v jachtovom prístave v Znamirowiciach.

Na pomedzí Wielickej a Wiśnickej hornatiny sa nachádza Dobczycká priehrada. Táto vodná nádrž vznikla v dôsledku prehradenia vôd Raby a, rovnako ako v prípade Czchowskej a Rożnowskej priehrady, jej stavba vyriešila problém s povodňami v regióne. Síce o tom všetci nevedia, ale voda z Dobczyckej priehrady predstavuje rezervoár pitnej vody pre Krakov.

Priehrady tvoria iba úvod do zelených atrakcií tohto regiónu. Pozývame na Jamnú, horu s výškou 530 m n. m., a konkrétne do Włóczykijovej chaty. Z tohto miesta sa rozprestierajú nádherné výhľady na hornatiny a za dobrej viditeľnosti tiež na Tatry. Je to odtiaľ blízko do rezervácie Diable Skały v Bukowci, ktorá vznikla, aby chránila skalné útvary z ciężkowického pieskovca. Podľa legendy priniesol horninu z Uhorska samotný diabol. Ide o trochu menší objekt než Skamenené mesto v Ciężkowiciach, ale podobne ako ono vyvoláva záujem.

Rezervácia Skamenené mesto je najväčšia prírodná atrakcia Ciężkowicko-Rożnowskej chránenej krajinnej oblasti. Ochrana sa vzťahuje na skalné výstupy tvorené ciężkowickým pieskovcom, rozhádzané v dĺžke 700 m, počínajúc Čarodejnicou a skalou Radnice, až po najvyššie ležiacu Skalku (367 m n. m.). Najznámejším útvarom je Čarodejnica viditeľná z vojvodskej 977. Skutočne, keď sa dôkladne zadívame, spozorujeme obrys ľudskej tváre. Údajne je v kameni zakliata čarodejnica, ktorá urazila kňaza idúceho poslúžiť chorému. Keď už sme v Skamenenom meste, nemôžeme vynechať Ciężkowický vodopád. Aby sme k nemu došli, musíme sa vydať tiesňavou Čarodejníc. Jej názov pochádza z legendy, podľa ktorej tu čarodejnice s diablami slúžili svoje sabaty.

20 km južne od Ciężkowíc sa nachádza Beskydské Morské oko. Leží na úbočí Maślanej Góry (753 m n. m.) a ide o zosuvové jazero, ktoré vzniklo v roku 1784. Odtiaľ je blízko na Jeleniu Góru (684 m n. m.), kde sa nachádza rezervácia chrániaca horské porasty javorov, karpatskú bučinu a jedle.

Zostaňme ešte na území Ciężkowickej hornatiny a vydajme sa do Chránenej krajinnej oblasti Pasmo Brzanki, kde majú svoje sídliská: bobor európsky, vydra, mlok hrebenatý, mlok karpatský a kunka žltobruchá. Najvyšším vrcholom parku je Brzanka (536 m n. m.), ktorú stojí za to zdolať, pretože sa na jej vrchole nachádza vyhliadková plošina, z ktorej je skvele vidieť okolie a za dobrého počasia i Tatry.

Rezervácia v masíve hory Styr bola vytvorená kvôli zachovaniu prírodných lesných spoločenstiev typických pre Karpatské pohorie. Rezervácia Cisy v Mogilne na severných svahoch Jodłowej Góry (715 m n. m.) leží neďaleko Nowého Sącza. Na území 56 ha sa chráni tis obyčajný. Zaujímavé je, že práve tento druh stromu bol ako prvý v Poľsku vztiahnutý pod ochranu, a došlo k tomu za panovania kráľa Vladislava Jagelovského.

Prenesme sa teraz na Wiśnickú hornatinu, do Wiśnicko-Lipnickej chránenej krajinnej oblasti. Na zozname „nesmie vám utiecť“ sa nachádzajú skalné útvary Kamiene Brodzińského, drevený kostol sv. Leonarda, zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, prírodná rezervácia Kamień-Grzyb a rezervácia Bukowiec.

Z Wiśnickej hornatiny sa vydáme na Wielickú hornatinu, konkrétne do regiónu Mogilanov. Tu zavítame do prírodnej rezervácie Kozie Kąty, ktorá chráni zmiešaný stromový porast s podielom jedle, a floristickej rezervácie Cieszynianka chrániacej ostrovkovité stanovište hviezdnatca čemericového.

Sacrum 

Na území Malopoľska sa križovali náboženstvá, ktoré tu po stáročia pôsobili vedľa seba, nie je teda nič zvláštne na tom, že hornatiny priamo prekypujú úžasnými sakrálnymi objektmi, ako kresťanského, tak židovského náboženstva. Úplná väčšina drevených budov sa ocitla na Chodníku drevenej architektúry. 

Vyzývame na návštevu komplexu farského kostola Narodenia Panny Márie v Czchowe. Budova bola vybudovaná v roku 1346 v gotickom štýle. Ide o najstaršiu a najlepšie dochovanú pamiatku sakrálnej architektúry na Brzesku. 

V meste Trop nad Dunajcom stojí románsky kostol, jeden z najstarších v tejto časti Poľska. Ako vraví tradícia, bol postavený na mieste, kde sa nachádzala pustovňa sv. Svorada Ondreja, benediktínskeho mnícha žijúceho na prelome 10. a 11. stor. Z pôvodnej stavby zostali len múry presbytára. Ďalší románsky kostol nájdeme v Dziekanowiciach. Podľa historikov mohol vzniknúť už na prelome 11. a 12. stor.

V Iwkowej sa nachádza cintorínsky kostol Navštívenia Panny Márie datovaný do 2. pol. 15. stor. Odporúčame rovnako návštevu farského kostola sv. Mikuláša biskupa v Tymowej založený v 14. stor. Oba objekty ležia na Chodníku drevenej architektúry.

Iné okolité chrámy, ktoré sa ocitli na zozname CHDA, sú: filiálny kostol sv. Jána Krstiteľa v Rzepienniku Biskupiom zo začiatku 16. stor., farský kostol sv. Bartolomeja v Jastrzębí, farský kostol Panny Márie Ružencovej v Przydonici, farský kostol Povýšenia svätého Kríža v Podole – Górowej, kostol sv. Petra a Pavla apoštolov v Rożnowe, kostol Všetkých svätých v Bobowej.
Rovnako zaujímavé sú interiéry kostolov: sv. Margaréty v Żurowej, sv. Michala archanjela v Jodłówke Tuchowskej, sv. Justíny v Paleśnici, sv. Stanislava vo Wilczyskách, sv. Kataríny v Rygliciach, ktorý bol postavený na mieste dreveného svätostánku zo 17. stor., alebo kláštorný komplex minoritov v Zakliczyne.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži napr. kláštorný komplex minoritov vo Vieličke s obrazom Panny Márie Láskavej Vieličskej, filiálny kostol sv. Vojtecha v Szymbarku, ktorý podľa tradície stojí na mieste, na ktorom sv. Vojtech mieriaci z Uhorska do Poľska slúžil svätú omšu. Rozhodne musíme vidieť pamiatky zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO: kostol sv. Michala archanjela v Binarowej a kostol sv. Leonarda v Lipnici Murowanej.

V Nowom Wiśniczi stoja dva dôležité kostoly. Prvý je komplex farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sa na fare nachádza obraz Jana Matejku „Vzkriesenie Lazara“. Kláštorný komplex karmelitánov v Nowom Wiśniczi sa nachádza na území... väzenia. Možno tam vstúpiť iba raz ročne, počas Víkendu s pamiatkami bochnianskeho okresu, ktorý sa organizuje každý rok prvú septembrovú sobotu a nedeľu.

Pri prehliadke malopoľských sakrálnych objektov nemožno vynechať kapitulnú baziliku sv. Mikuláša v Bochni. Najväčší a najstarší kostol v tomto meste bol postavený v 15. stor. Vedľa kostola sa nachádza samostatne stojaca drevená zvonica s hrázdenou konštrukciou zo začiatku 17. storočia, ktorá je zapísaná do registra CHDA.

V okolí nie je núdza o sakrálne svedectvo židovskej kultúry. V Bobowej by sme si nemali nechať ujsť synagógu a židovský cintorín – obe miesta sú spojené s chasidským strediskom založeným na konci 19. stor. rabínom Szlomo Halberstamom. V synagóge sa konajú bohoslužby počas pútí chasidov ku hrobom bobowských cadikov.

V období 1. svetovej vojny sa na území Malopoľska odohralo mnoho bitiek. K najdôležitejšej bitke a prelomeniu východného frontu došlo pri Gorliciach – nemecká a rakúsko-uhorská armáda porazili a k otočeniu donútili ruské vojská. V bojoch na fronte padlo mnoho vojakov, preto sa v okolí nachádza mnoho cintorínov, na ktorých odpočívajú ich telá. Jedným z nich je objekt s číslom 123 Łużna na kopci Pustki, nachádzajúci sa na Trase východného frontu 1. svetovej vojny. Ide o najväčšiu zo všetkých 400 nekropol 1. svetovej vojny na území Západnej Haliče. Je tu pochovaných približne 1201 vojakov. 

Niečo pre telo a ducha

Hornatiny sú preslávené kulinárskymi špecialitami, ktoré nenájdete nikde inde. Patria k nim suska sechlońska – odroda slivky, ktorá sa vyznačuje mäsitou dužninou a zvraštenou, lepivou šupkou tmavomodrej farby. Územie Raciechowíc je známe jabloňovými sadmi! Tunajšie ovocie dozrieva v ostrejšej klíme, a vďaka oslneniu južných svahov získava výnimočnú chuť.
S odrodou fazúľ „Piękny Jaś“ sa dá robiť doslova všetko, čo potvrdzuje súťaž o pokrm z tejto zeleniny, sprevádzajúca každoročné oslavy v Zakliczyne. Je dobré vedieť, že rastlina bola zapísaná na zoznam chránených označení pôvodu Európskej únie.

Pokiaľ by mal niekto jedla ešte málo, pozývame na Slávnosti soli vo Vieličke. A čo napr. niečo silnejšie z neďalekej vinice? Len 3,5 km od Wielickej hornatiny sa pestujú štepy Chardonnay, Rizlingu, Merlotu, Cabernetu, Muškátu, Veltlínskeho zeleného a Pinot noir, a návštevníci môžu ochutnávať vína a spoznať ich históriu a proces výroby. Malé, rodinné vinárstva sa vyplatí hľadať na území všetkých hornatín.

Na záver kulinárskej hostiny navrhujeme pochúťku v podobe piaszczańskej klobásy, ktorá je registrovaná v európskom systéme chránených zemepisných označení a chránených označení pôvodu a zaručených tradičných špecialít. Túto špecialitu z bravčového mäsa, polomokro nasoľovanú marinádou z bylinného odvaru a kamennej soli, Kijaci podľa legendy dodávali na kráľovský stôl na Waweli. Pridanie byliniek piaszczańskú klobásu odlišuje od iných, pretože v Poľsku sa na výrobu klobás obvykle nepoužíva iné korenie, než soľ, čierne korenie a cesnak.
Hornatiny sa avšak nevyznačujú len regionálnymi chuťami. Bobowa je preslávená Medzinárodným festivalom paličkovanej čipky, v Dobczyciach sa každý rok koná zvláštna akcia pod názvom „Wypas w Dobczycach” (Pastva v Dobczyciach). Názov pochádza zo starého označenia miestneho obyvateľstva, ktorému sa vravievalo „koziorze“ (kozári). Slávnosť s farebným sprievodom sprevádzajú napr. súťaže o najkrajšiu kozu, ukážky historických vozidiel, charitatívne akcie, športové súťaže a kulinárske ochutnávky. Tesne pred Veľkou nocou sa vyplatí prísť do Lipnice Murowanej, kde sa organizuje súťaž o najvyššiu palmu – rekordné dosahujú niekoľko metrov.

Milovníkom hudby odporúčame Kromerov festival v Bieczi, počas ktorého sa v historických interiéroch rozoznieva stará hudba hraná na historických nástrojoch. Keď zostaneme pri hudobnej tematike, zaslúži si pozornosť tiež vzdelávací koncert CHOPINspired – výnimočný projekt ukazujúci obrí vplyv tvorby Fryderyka Chopina – ako na poľských, tak na zahraničných skladateľov.
Pokiaľ hľadáte objekty na fotografovanie, nemala by vám uniknúť 3D maľba „Soľný svet“ na vieličskom námestí – v súčasnosti ide o najväčší obraz tohto typu v Poľsku. Obsahuje charakteristické časti skutočných interiérov vieličských soľných žúp (napr. kaplnka svätej Kingy), príslušne skombinované a videné v obrej skalnej pukline. 

Multimédiá