Hornatiny

Sanktuarium świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta nad jeziorem Tropie
Na území Malopoľska sa križovali náboženstvá, ktoré tu po stáročia pôsobili vedľa seba, nie je teda nič zvláštne na tom, že hornatiny priamo prekypujú úžasnými sakrálnymi objektmi, ako kresťanského, tak židovského náboženstva. Úplná väčšina drevených budov sa ocitla na Chodníku drevenej architektúry. 

Vyzývame na návštevu komplexu farského kostola Narodenia Panny Márie v Czchowe. Budova bola vybudovaná v roku 1346 v gotickom štýle. Ide o najstaršiu a najlepšie dochovanú pamiatku sakrálnej architektúry na Brzesku. 

V meste Trop nad Dunajcom stojí románsky kostol, jeden z najstarších v tejto časti Poľska. Ako vraví tradícia, bol postavený na mieste, kde sa nachádzala pustovňa sv. Svorada Ondreja, benediktínskeho mnícha žijúceho na prelome 10. a 11. stor. Z pôvodnej stavby zostali len múry presbytára. Ďalší románsky kostol nájdeme v Dziekanowiciach. Podľa historikov mohol vzniknúť už na prelome 11. a 12. stor.

V Iwkowej sa nachádza cintorínsky kostol Navštívenia Panny Márie datovaný do 2. pol. 15. stor. Odporúčame rovnako návštevu farského kostola sv. Mikuláša biskupa v Tymowej založený v 14. stor. Oba objekty ležia na Chodníku drevenej architektúry.

Iné okolité chrámy, ktoré sa ocitli na zozname CHDA, sú: filiálny kostol sv. Jána Krstiteľa v Rzepienniku Biskupiom zo začiatku 16. stor., farský kostol sv. Bartolomeja v Jastrzębí, farský kostol Panny Márie Ružencovej v Przydonici, farský kostol Povýšenia svätého Kríža v Podole – Górowej, kostol sv. Petra a Pavla apoštolov v Rożnowe, kostol Všetkých svätých v Bobowej.
Rovnako zaujímavé sú interiéry kostolov: sv. Margaréty v Żurowej, sv. Michala archanjela v Jodłówke Tuchowskej, sv. Justíny v Paleśnici, sv. Stanislava vo Wilczyskách, sv. Kataríny v Rygliciach, ktorý bol postavený na mieste dreveného svätostánku zo 17. stor., alebo kláštorný komplex minoritov v Zakliczyne.

Zvláštnu pozornosť si zaslúži napr. kláštorný komplex minoritov vo Vieličke s obrazom Panny Márie Láskavej Vieličskej, filiálny kostol sv. Vojtecha v Szymbarku, ktorý podľa tradície stojí na mieste, na ktorom sv. Vojtech mieriaci z Uhorska do Poľska slúžil svätú omšu. Rozhodne musíme vidieť pamiatky zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO: kostol sv. Michala archanjela v Binarowej a kostol sv. Leonarda v Lipnici Murowanej.

V Nowom Wiśniczi stoja dva dôležité kostoly. Prvý je komplex farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sa na fare nachádza obraz Jana Matejku „Vzkriesenie Lazara“. Kláštorný komplex karmelitánov v Nowom Wiśniczi sa nachádza na území... väzenia. Možno tam vstúpiť iba raz ročne, počas Víkendu s pamiatkami bochnianskeho okresu, ktorý sa organizuje každý rok prvú septembrovú sobotu a nedeľu.

Pri prehliadke malopoľských sakrálnych objektov nemožno vynechať kapitulnú baziliku sv. Mikuláša v Bochni. Najväčší a najstarší kostol v tomto meste bol postavený v 15. stor. Vedľa kostola sa nachádza samostatne stojaca drevená zvonica s hrázdenou konštrukciou zo začiatku 17. storočia, ktorá je zapísaná do registra CHDA.

V okolí nie je núdza o sakrálne svedectvo židovskej kultúry. V Bobowej by sme si nemali nechať ujsť synagógu a židovský cintorín – obe miesta sú spojené s chasidským strediskom založeným na konci 19. stor. rabínom Szlomo Halberstamom. V synagóge sa konajú bohoslužby počas pútí chasidov ku hrobom bobowských cadikov.

V období 1. svetovej vojny sa na území Malopoľska odohralo mnoho bitiek. K najdôležitejšej bitke a prelomeniu východného frontu došlo pri Gorliciach – nemecká a rakúsko-uhorská armáda porazili a k otočeniu donútili ruské vojská. V bojoch na fronte padlo mnoho vojakov, preto sa v okolí nachádza mnoho cintorínov, na ktorých odpočívajú ich telá. Jedným z nich je objekt s číslom 123 Łużna na kopci Pustki, nachádzajúci sa na Trase východného frontu 1. svetovej vojny. Ide o najväčšiu zo všetkých 400 nekropol 1. svetovej vojny na území Západnej Haliče. Je tu pochovaných približne 1201 vojakov.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>