Hornatiny - keby steny mohli rozprávať 

panorama miasta Biecz, strzelisty ceglany kościół jako główny obiekt, zabudowania wokół
Malé mesto s bohatou históriou je Biecz. Z hľadiska počtu pamiatok v Malopoľsku zaostáva len za hlavným mestom vojvodstva, preto sa mu často vraví „Malý Krakov“. Tiež býva označovaný za „poľský Carcassonne”, vďaka dochovaným úsekom stredovekých mestských hradieb a zástavby z počiatku 14. stor.

Malé mesto s bohatou históriou je Biecz. Z hľadiska počtu pamiatok v Malopoľsku zaostáva len za hlavným mestom vojvodstva, preto sa mu často vraví „Malý Krakov“. Tiež býva označovaný za „poľský Carcassonne”, vďaka dochovaným úsekom stredovekých mestských hradieb a zástavby z počiatku 14. stor. Je dobré vedieť, že z Biecza pochádzal Marcin Kromer, jeden z vodcov poľskej protireformácie a sekretár kráľa Žigmunda I. Starého. Podľa legendy sľúbil mesto vybudovať, za darovanie života, krutý zbojník Becz. Ten prepadával bohatých kupcov a niekedy i chudobných roľníkov. Zhromaždil početné poklady a o mieste ich úkrytu vedel iba on. Výmenou za záchranu života zložil sľub, že postaví osadu. Mestské práva získala v roku 1257 a vďaka polohe sa z nej stalo dôležité miesto na obchodnej trase z Uhorska, rozrastala sa a bohatla. Urbanistické rozvrhnutie mesta sa od stredoveku nezmenilo. Na obdĺžnom, veľkom námestí sa nachádza radnica s nádhernou renesančnou vežou, ktorá sa týči nad okolím a je viditeľná takmer odkiaľkoľvek v Bieczi. Vedenie mesta pred niekoľkými rokmi obnovilo zvyk hrať z nej poludňajší hejnal.

Pokiaľ sa vydáme po štátnej ceste č. 28 na juh, dôjdeme do Szymbarku, v ktorom sa nachádza dvorec rodu Groblewských – dôležité konšpiračné centrum v dobe 2. svetovej vojny. V Bobowej, v dvorci Długoszowských, vyrastal Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pobočník Józefa Piłsudského. Wieniawa bol jednou z najfarbistejších osobností medzivojnového Poľska, a do Bobowej prichádzal za odpočinkom.

Medzi slávne osobnosti navštevujúce hornatiny môžeme zaradiť pianistu Ignacyho Jana Paderewského. V Kąśnej Dolnej ležiacej neďaleko Ciężkowíc sa nachádza usadlosť, v ktorej majster klasickej hudby žil a tvoril v rokoch 1897 – 1903. V súčasnosti v dvorci sídli múzeum a organizujú sa tam úžasné klavírne koncerty.

V Ciężkowiciach si môžeme prezrieť dokonale dochované stredoveké urbanistické rozvrhnutie. Mesto bolo založené na obdĺžnom pôdoryse, v strede sa nachádza námestie s rozmermi 130 m x 100 m, ktoré uzatvára radnica postavená v roku 1836. Námestie obklopujú domy s podlubím postavené na prelome 18. a 19. stor. so zvláštnou architektúrou – drevené alebo čiastočne murované, prízemné, štítom otočené k námestiu, s hlbokým podlubím podopreným na ozdobných drevených stĺpoch. Pod niektorými domami sa nachádzajú pivnice s kamennými valenými klenbami. V Ciężkowiciach stojí za návštevu kostol sv. Ondreja apoštola, kde si môžeme prezrieť zázračný obraz Bolestného Krista Ecce Homo, ktorý mestu daroval pápež Inocent XI.

Z Ciężkowíc sa je dobré vypraviť do Ryglíc, kde bola v rekonštruovanej dvorskej sýpke vytvorená regionálna komora, meštianska izba a výstavná sieň. 

Keď sa z Ryglíc vydáme na západ, nemôžeme minúť Zakliczyn. V tejto oblasti sa dochovala drevená architektúra, konkrétne prízemné domy z 18. a 19. stor. Je možné ich vidieť predovšetkým na námestí. Za pozornosť stojí tiež kostol sv. Egídia založený v 12. stor. benediktínmi.

V Rożnowe ležiacom južne od Zakliczynu sa na strmom kopci nad Dunajcom nachádza zrúcanina hradu zo 14. stor. Zaujímavosťou je, že sa v roku 1426 ocitol v držaní Záviša Čierneho z Garbowa. Nie je to jediná atrakcia obce – v Rożnowe sa nachádza renesančná obranná stavba, ktorá je súčasťou pevnosti postavenej Janom Amorom Tarnowským v 16. stor. V tej dobe šlo o jednu z najmodernejších pevností v celej Európe. 

Zamierime do Czchowa nad Dunajcom. Na vyvýšenine vidíme baštu, ktorá je pozostatkom gotického hradu. Z kopca, ktorý prevzal pomenovanie po fortifikačnom objekte, sa otvára úžasný výhľad do údolia Dunajca. Ďalšou atrakciou obce je námestie s historickými domami s podlubím a komplex farského kostola Narodenia Panny Márie.

Obrovskému záujmu sa teší tiež zámok Goetzových v Brzesku ležiacom 20 km na sever od Czchowa. Ide o bývalé sídlo rodiny okocimských Goetzov, majiteľov a tvorcov pivovaru Okocim. V súčasnosti sa tam nachádza reštaurácia a v komplexe sa organizujú svadobné oslavy alebo firemné večierky.

Z Brzesku sa prenesieme na juhovýchod, do bývalej rezidencie Kmitov, Barzov, Stradnických, Lubomirských, Sanguszkov, Potockých a Zamoyských – hradu vo Wiśniczi. S pevnosťou sa spája istá legenda. Po víťaznej bitke Poliakov nad Turkami pri Chocime v roku 1672 na stavbe pevnosti pracovali zajatci, ktorí boli do zajatia vzatí pri Dnestri. Mali sa pokúšať z hradu utiecť s pomocou krídiel, ktoré si skonštruovali. Bohužiaľ, plán sa nepodaril a na pamiatku bolo miesto pádu odvážlivcov označené stĺpmi.

Zotrváme v tieni historických pevností a prenesieme sa na kráľovský hrad v Dobczyciach. Ten bol postavený v 14. stor. a až do roku 1702 zastával úlohu armádnej pevnosti. Koniec obdobia slávy fortifikačného objektu nastúpil od švédskej invázie – od tej doby hrad upadal a v 19. stor. začala jeho demolácia. V súčasnosti je čiastočne zrekonštruovaný hrad sprístupnený návštevníkom a ročne do neho zavíta takmer 20 tis. poľských i zahraničných turistov. V meste samotnom stoja za pozornosť kostoly: Matky Božej Pomoci veriacim, v ktorom je v centrálnej časti hlavného oltára umiestnená polychrómovaná gotická pieta spojovaná s dielňou Veita Stossa datovaná do 15. stor., a sv. Jána Krstiteľa, v ktorom sa nachádza detský náhrobník zhotovený z bieleho mramoru Sebastanom Lubomirským v 16. stor., zaujímavá kazateľňa, päť drevených oltárov a zastavenia krížovej cesty z 18. stor. Pri chráme bola v 19. stor. postavená zvonica. V jej stredovej arkáde sa nachádza zvon „Jan“ odliaty v roku 1504, ktorý prečkal dobu 2. svetovej vojny. Zmienené chrámy, Staromestský pahorok a mestské hradby a ďalšie body v meste tvoria turistický chodník „Po stopách histórie“.

Z iných zaujímavých pamiatok nemôžeme vynechať gotický kostol sv. Márie Magdalény v Zborowiciach, malé zámky v Sierakowe a Paszkówke, kde v súčasnosti fungujú hotely, a drevený dvorec Koryznówka v Nowom Wiśniczi. V tomto Múzeu pamiatok po Janovi Matejkovi možno obdivovať predmety spojené s pobytmi umelcov na Wiśnicku. Je dobré poznamenať, že Korzynówka je jednou z pamiatok na Chodníku drevenej architektúry.