Hornatiny

Zamek Tropsztyn Jezioro Czchowskie Wytrzyszczka
Czchowská priehrada vznikla v dôsledku prehradenia vôd Dunajca hrádzou v Czchowe. Zvýšenie hladiny rieky viedlo k zmene charakteru regiónu, ale zároveň zastavilo ničivé povodne. Niekoľko kilometrov ďalej na juhu sa nachádza iná umelá nádrž – Rożnowské jazero. Vďaka blízkosti Nowého Sącza sa toto miesto teší medzi turistami obľube. Na návštevníkov čakajú ubytovacie objekty v obciach Tęgoborze, Znamirowice, Gródek nad Dunajcom a Rożnów, a vybavenie pre vodné športy sa požičiava v jachtovom prístave v Znamirowiciach.

Na pomedzí Wielickej a Wiśnickej hornatiny sa nachádza Dobczycká priehrada. Táto vodná nádrž vznikla v dôsledku prehradenia vôd Raby a, rovnako ako v prípade Czchowskej a Rożnowskej priehrady, jej stavba vyriešila problém s povodňami v regióne. Síce o tom všetci nevedia, ale voda z Dobczyckej priehrady predstavuje rezervoár pitnej vody pre Krakov.

Priehrady tvoria iba úvod do zelených atrakcií tohto regiónu. Pozývame na Jamnú, horu s výškou 530 m n. m., a konkrétne do Włóczykijovej chaty. Z tohto miesta sa rozprestierajú nádherné výhľady na hornatiny a za dobrej viditeľnosti tiež na Tatry. Je to odtiaľ blízko do rezervácie Diable Skały v Bukowci, ktorá vznikla, aby chránila skalné útvary z ciężkowického pieskovca. Podľa legendy priniesol horninu z Uhorska samotný diabol. Ide o trochu menší objekt než Skamenené mesto v Ciężkowiciach, ale podobne ako ono vyvoláva záujem.

Rezervácia Skamenené mesto je najväčšia prírodná atrakcia Ciężkowicko-Rożnowskej chránenej krajinnej oblasti. Ochrana sa vzťahuje na skalné výstupy tvorené ciężkowickým pieskovcom, rozhádzané v dĺžke 700 m, počínajúc Čarodejnicou a skalou Radnice, až po najvyššie ležiacu Skalku (367 m n. m.). Najznámejším útvarom je Čarodejnica viditeľná z vojvodskej 977. Skutočne, keď sa dôkladne zadívame, spozorujeme obrys ľudskej tváre. Údajne je v kameni zakliata čarodejnica, ktorá urazila kňaza idúceho poslúžiť chorému. Keď už sme v Skamenenom meste, nemôžeme vynechať Ciężkowický vodopád. Aby sme k nemu došli, musíme sa vydať tiesňavou Čarodejníc. Jej názov pochádza z legendy, podľa ktorej tu čarodejnice s diablami slúžili svoje sabaty.

20 km južne od Ciężkowíc sa nachádza Beskydské Morské oko. Leží na úbočí Maślanej Góry (753 m n. m.) a ide o zosuvové jazero, ktoré vzniklo v roku 1784. Odtiaľ je blízko na Jeleniu Góru (684 m n. m.), kde sa nachádza rezervácia chrániaca horské porasty javorov, karpatskú bučinu a jedle.

Zostaňme ešte na území Ciężkowickej hornatiny a vydajme sa do Chránenej krajinnej oblasti Pasmo Brzanki, kde majú svoje sídliská: bobor európsky, vydra, mlok hrebenatý, mlok karpatský a kunka žltobruchá. Najvyšším vrcholom parku je Brzanka (536 m n. m.), ktorú stojí za to zdolať, pretože sa na jej vrchole nachádza vyhliadková plošina, z ktorej je skvele vidieť okolie a za dobrého počasia i Tatry.

Rezervácia v masíve hory Styr bola vytvorená kvôli zachovaniu prírodných lesných spoločenstiev typických pre Karpatské pohorie. Rezervácia Cisy v Mogilne na severných svahoch Jodłowej Góry (715 m n. m.) leží neďaleko Nowého Sącza. Na území 56 ha sa chráni tis obyčajný. Zaujímavé je, že práve tento druh stromu bol ako prvý v Poľsku vztiahnutý pod ochranu, a došlo k tomu za panovania kráľa Vladislava Jagelovského.

Prenesme sa teraz na Wiśnickú hornatinu, do Wiśnicko-Lipnickej chránenej krajinnej oblasti. Na zozname „nesmie vám utiecť“ sa nachádzajú skalné útvary Kamiene Brodzińského, drevený kostol sv. Leonarda, zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, prírodná rezervácia Kamień-Grzyb a rezervácia Bukowiec.

Z Wiśnickej hornatiny sa vydáme na Wielickú hornatinu, konkrétne do regiónu Mogilanov. Tu zavítame do prírodnej rezervácie Kozie Kąty, ktorá chráni zmiešaný stromový porast s podielom jedle, a floristickej rezervácie Cieszynianka chrániacej ostrovkovité stanovište hviezdnatca čemericového.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>