Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Półka z teczkami
Jak zaprojektować trasę rowerową i prawidłowo ją oznakować? Czy turystyka rowerowa się opłaca? Jak podróżują Małopolanie na rowerze? W artykule znajdziesz praktyczne wytyczne, dokumenty i poradniki, które pomogą Ci lepiej zrozumieć temat budowy infrastruktury rowerowej i potrzeb rowerzystów.
 1. Jaki dokument opisuje sieć tras rowerowych w Małopolsce?
 2. Jakie są zasady działania sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom?
 3. W jaki sposób numeruje się i znakuje trasy/szlaki rowerowe?
 4. Gdzie szukać „dobrych praktyk” i przykładów bezpiecznej infrastruktury rowerowej? Wytyczne i przewodniki.
 5. Czy są jakieś badania dotyczące ruchu rowerowego?
 6. Infrastruktura rowerowa - jakie przepisy trzeba znać?
 7. Inne publikacje dotyczące turystyki rowerowej i ruchu rowerowego

 

Jaki dokument opisuje sieć tras rowerowych w Małopolsce?

Koncepcja Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim, która została przyjęta 

Uchwałą nr 1/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim.

Uchwała zawiera:

 • Koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce.
 • Podręcznik do projektowania tras rowerowych.

Jakie są zasady działania sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom?

 • Aktualny Regulamin oraz opis zasad działania Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w Małopolsce znajduje się w zakładce Zostań Miejscem Przyjaznym Rowerzystom
 • Studium wykonalności wspólnego systemu certyfikacji usług przyjaznych rowerzystom krajów Grupy Wyszehradzkiej, wypracowane w ramach projektu "Cyclists Welcome in V4" finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki - plik PDF.

W jaki sposób numeruje się i znakuje trasy/szlaki rowerowe?

 • Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych – plik PDF (kontakt w sprawie numeracji tras w Małopolsce: narowery@umwm.malopolska.pl) 
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Gdzie szukać „dobrych praktyk” i przykładów bezpiecznej infrastruktury rowerowej? Wytyczne i przewodniki

 • Podręcznik do projektowania tras rowerowych - załącznik do Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim
 • Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego wraz  z Katalogiem przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów (Ministerstwo Infrastruktury)
 • Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów - wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. Rekomendował: Minister Infrastruktury w dniu 19 września 2022 r. (DDP-4.0600.14.2022).
  • Część 1: Planowanie tras dla rowerów - plik PDF
  • Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów - plik PDF
  • Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach - plik PDF
 • Przewodnik po najlepszych praktykach. Systemowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Ceri Woolsgrove i James Armstrong, 29 Stycznia 2020 r. Europejska Federacja Cyklistów (ECF) - plik PDF

 Czy są jakieś badania dotyczące ruchu rowerowego?

Infrastruktura rowerowa - jakie przepisy trzeba znać?

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

  Oddział 3 Części drogi przeznaczone do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego lub osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Inne publikacje dotyczące turystyki rowerowej i ruchu rowerowego