You are here:
Back

Będzie nowy most (z częścią rowerową) na Dunajcu w Dębnie Podhalańskim

Będzie nowy most (z częścią rowerową) na Dunajcu w Dębnie Podhalańskim

Most na Dunajcu w Dębnie Podhalańskim w ciągu DW969, widok z lewego brzegu, m. Huba
Poznaliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego mostu nad Dunajcem w m. Dębno i Szlembark w ciągu drogi wojewódzkiej DW969. Będzie to też ważny element dla jadących po trasie VeloDunajec oraz ścieżce na północnych brzegach jeziora Czorsztyńskiego.
Budowa nowego most rozwiąże problem jednego z "wąskich" gardeł, które poznał każdy kto przejechał się trasami rowerowymi wokół jeziora Czorsztyńskiego (drugi to most na rzece Białce na drodze powiatowej, też do pilnego rozwiązania). Na porządną część pieszo-rowerową (o szerokości 4,2 m) jaka będzie wybudowana na nowym moście wraz z jej dowiązaniem do obu brzegów poczekamy prawdopodobnie do wiosny 2023. Wszystkie oferty złożone do przetargu zmieściły się w zakładanej przez inwestora (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie) kwocie, więc czekamy teraz na formalny wybór wykonawcy.

Do tego czasu musi nam wystarczyć jazda po istniejącym moście, na którym pozostanie już pewno na stałe zwężenie dla samochodów do jednego pasa. Nowy most ma być usadowiony poniżej starego obiektu mostowego, co zapewni też ciągłość komunikacyjną w trakcie budowy. Podgląd jak to może wyglądać na załączonej mapie z projektu koncepcyjnego. 
Projekt koncepcyjny nowego mostu (źródło: dokumentacja przetargowa ZDW w Krakowie)

Szczegóły z dokumentacji przetargowej:
"Na obszarze objętym opracowaniem projektowane są ścieżki rowerowe wg odrębnej dokumentacji. Ścieżki przebiegają częściowo równolegle do drogi wojewódzkiej 969 oraz pod istniejącym obiektem mostowym. Z uwagi na kolizję rozwiązań projektowych ścieżek z koncepcją budowy nowego obiektu mostowego projektuje się korektę ścieżek rowerowych w obszarze projektowanego mostu, a także dowiązanie projektowanych ścieżek do projektowanego obiektu mostowego przedstawionego w wariancie nr 1.
Lewostronny chodnik wraz ze ścieżką rowerową należy dowiązać do już istniejących ścieżek rowerowych w okolicach wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec oraz Jeziora Czorsztyńskiego. W ramach niniejszego zlecenia przewidzieć należy korektę ścieżek rowerowych w obszarze projektowanego mostu w przypadku zaistnienia takiej konieczności, a także dowiązanie przebiegu ścieżek rowerowych na obiekcie mostowym do trasy rowerowej VeloDunajec"

Przetarg: http://bit.ly/3rKySad

Lokalizacja na mapie głównej: 


Proponowane objazdy:

Mapki z proponowanymi objazdami dla łącznika VeloDunajec z VeloCzorsztyn (trasa rowerowa wzdłuż północnych brzegów jeziora Czorsztyńskiego)

 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>