Facebook link

NaCl Bochenský soľný chodník „Na svete“ svätej Kingy - Trasa - VisitMalopolska

Späť

NaCl Bocheński Szlak Solny „Na świecie” im. Świętej Kingi

NaCl Bochenský soľný chodník „Na svete“ svätej Kingy

Rynek miasteczka.
Druh chodníka: pešie
Dĺžka trasy: 1,6 km
Bochnia Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146122426
NaCl Bochenský soľný chodník „Na svete“ svätej Kingy spája najvýznamnejšie povrchové objekty (existujúce a tiež priestory po už neexistujúcich objektoch) súvisiace s históriou bochenskej soli.
Termín „na svete“ znamená v baníckom jazyku – na povrchu. Sv. Kinge legenda pripisuje objavenie kamennej soli v Bochni v polovici 13. storočia. Chodník zahŕňa pätnásť bodov – miesta po starých baníckych šachtách (Herman, Wielki, Wojewodzia Góra, Targ, Regis, Kożuszka, Gazaris), ale tiež priestor bývalej varne, pozostatky župného hradu, salinárnu záhradu alebo miesto po bývalom salinárnom rybníku. Chodník vedie od šachty Sutoris dvoma smermi: na východ a na západ. Pri ceste na západ narazíme na dvanásť bodov a na východ na tri. Od bodu k bodu vedú špeciálne, do chodníka zabudované kovové tabuľky s nápisom: „NaCl Bocheński szlak solny „na świecie” im. Świętej Kingi” (NaCl Bochenský soľný chodník „Na svete“ svätej Kingy). Za realizáciu chodníka zodpovedá Múzeum prof. Stanisława Fischera, v spolupráci s odborom propagácie a rozvoja mesta Mestského úradu v Bochni. Projekt bol financovaný z rozpočtu Malopoľského vojvodstva v roku 2005: Podrobné informácie o chodníku http://bochnia.eu/turystyka/przewodnik-po-miescie/spacery-i-wycieczki-3/nacl-bochenski-szlak-solny-na-swiecie-im-swietej-kingi/
• Bochnia - szyb Herman
• Bochnia - szyb Wielki
• Bochnia - pomnik króla Kazimierza Wielkiego
• Bochnia - szyb Wojewodzia Góra
• Bochnia - szyb Targ
• Bochnia - szyb Regis
• Bochnia - Planty Salinarne
• Bochnia - dawny budynek administracyjny kopalni
• Bochnia - dawny kompleks stajni salinarnej
• Bochnia - budynki gospodarcze kopalni
• Bochnia - teren po dawnym stawie salinarnym
• Bochnia - Zamek Żupny
• Bochnia - teren warzelni solnych
• Bochnia - szyb Gazaris
Prehrať Prehrať