Translation
Jeden lístok do...
One ticket to…
Jede tento autobus cez…
Does that bus go through ...
jedlo
food
Jedlo bolo veľmi chutné.
The meal was delicious.
jednolôžkový pokoj
single room
jednosmerný lístok / spiatočný
single / one way ticket
Je to ďaleko?
Is it far?
Je tu lekár?
Is there any doctor here?
jogurt
yoghurt
juh
South
káva
coffee
káva s mliekom
coffee with milk
kaviareň
café
Kde je?
Where is?
Kde je internetová kaviareň?
Where can I find an internet cafe?
Kde je najbližšia nemocnica?
Where is the nearest hospital?
Kde je najbližšia policajná stanica?
Where is the nearest police station?
Kde je stanovište taxíkov/ železničná stanica / autobusová zastávka?
Where can I find a taxi rank / railway station / bus stop?
Kde môžem kúpiť?
Where can I buy?
Kde nájdem lekára?
Where can I find a doctor?