Translation
čo stojí polievka/džús/voda?
How much is the soup / glass of juice/water?
Čo študuješ?
What do you study?
ďakujem
thank you
ďaleko
far
desať
ten
deväť
nine
diaľnica
highway / speedway
dnes
today
dobre
well
dobré ráno (ráno)
good morning
Dobrú chuť!
Enjoy your meal!
dobrú noc
good night
dobrý večer
good evening
doľava
go to the left
dolu
down
dom
house
doprava
go to the right
dovidenia
goodbye
dovidenia
see you later
dovidenia (rozlúčka)
bye, see you