Facebook link

Hospodárstvo Maziarska v obci Łosie - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Zagroda Maziarska Łosie

Hospodárstvo Maziarska v obci Łosie

Zagroda z bliska z drewniana stodołą na pierwszym planie.
Łosie 34, 38-314 Łosie Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534363
tel. +48 601411590
Hospodárstvo Maziarska predstavuje komplexnú, uzatvorenú skupinu budov nachádzajúcu sa v centre obce, neďaleko gréckokatolíckej cerkvi zasvätenej Narodeniu NPM z roku 1810.
Je príkladom drevenej zástavby typickej pre obec Łosie v časoch pred masovou výrobou maziva. Budovy chalupy a stajne so stodolou pochádzajú z konca 19. st. Boli postavené v zrubovej konštrukcii z tesaných jedľových trámov. Hrebeňové strechy budov sú pokryté smrekovým šindľom. Na chalupe pri streche zo strany dvora je zastavaný otvor určený na vkladanie sena na strechu. Jednotraktová chalupa so sieňou deliacou budovu na dve časti. Podpivničená sýpka z I. polovice 20. st. so skeletovou konštrukciou odebnená doskami, s hrebeňovou strechou pokrytou šindľom. V súčasnej dobe sú budovy pobočkou Múzea Dworu Karwacjanových a Gładyszowých v Gorliciach a v chalupe a stajni je usporiadaná výstava venovaná lemkovskej kultúre a łosianskej výrobe mazív.

Súvisiace príspevky