Facebook link

Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Sól wielicka

Wieliczka

Korytarz w kopalni soli, ściany i drewniane wzmocnienia pokryte kryształkami soli.
32-020 Wieliczka
Wielická žila sa tiahne pozdĺžne na dĺžke približne 10 km a šírke do 1,5 km.
V jej oblasti je možné vymedziť dve časti s rôznorodou geologickou stavbou: dolnú vytvorenú v podobe silne zdeformovaných vrstiev, ako aj hornú majúcu tvar obrovských hrúd ako keby zapichnutých v ceste. Takú štruktúru ložiska imituje forma podzemných výkopov a chodieb, ktorá sa skladá z 9 ťažných úrovní a takmer takého istého množstva druhov soli.