Facebook link

Ulica Pomorska - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Ulica Pomorska Kraków

Ulica Pomorska

żołnierze w niemieckich mundurach
Pomorska 2, 30-039 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 126331414
Príbeh obetí a katov, svedectvo o neľudskej dobe teroru. Práve tu, na adrese Pomorska 2, kde sa počas 2. svetovej vojny nachádzalo sídlo gestapa, sa rozpráva o neľahkej a bolestivej pamäti. Prostredníctvom príbehov jednotlivcov, fotografií a nahrávok.

Práve tu, v miestnostiach na prvom a druhom poschodí, prebiehali mnohohodinové výsluchy. Pivnice, upravené na cely, sa premenili na väzenie. Gestapáci tu mučili väzňov, mrzačili ich, niekedy vypočúvanie končilo smrťou. Preto práve tu dnes sídli múzeum, ktoré má zachrániť spomienku na obete. Svedčiť o tragických udalostiach z minulosti. V budove v ulici Pomorska bola pripravená výstava „Krakovania proti teroru 1939–1945–1956”, ktorá rozpráva o neľahkých dejinách mesta. Expozícia sa skladala z troch častí. Prvú tvorí prezentácia činnosti Združenia obrany západných okrajov Poľska (Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski) a histórie Sliezskeho domu (Dom Śląski). Druhá časť predstavuje osudy vybraných osôb – obetí nemeckého teroru počas okupácie v rokoch 1939–1945. Tretia časť expozície sa venuje obdobiu 1945 – 1956 a môžeme sa v nej dozvedieť o rôznych postojoch obyvateľstva voči poľskej spoločnosti silou vnútenej ľudovej vláde. Pomocou osobných pamiatok, fotografií, dokumentov, nahrávok sa v ulici Pomorska rozpráva o vzťahu človeka k teroru a tiež o podobnostiach medzi dvoma totalitnými systémami: nacistickým a komunistickým.


Žiadne objekty vo vybranej kategórii