Facebook link

Kostol svätého Kozmu a Damiána Tylicz - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Tylicz

Kostol svätého Kozmu a Damiána Tylicz

Drewniana cerkiew o ścianach w kolorze czerwonobrązowym i jasnym dachu. Przed nią kamienna dzwonnica.
33-383 Tylicz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711310
Bývalý drevený gréckokatolícky farský kostol zastáva od roku 1947 funkciu cintorínskeho rímskokatolíckeho kostola farnosti svätých apoštolov Petra a Pavla v Tyliczi.

Trojdielny kostol v západolemkovskom štýle bol vybudovaný v rokoch 1743 – 1744. Dnes má vzhľad po prestavbe v roku 1780 a obnove po požiari v roku 1930. Vyznačuje sa zrubovou konštrukciou, steny sú pobité doskami a vystužené klieštinami. Má tri veže s baňatými helmicami. Nad predsieňou sa týči veža s naklonenými stenami hrazdenej konštrukcie s dvojitou drevenou helmicou s lucernou, kopulkou a kovaným krížom. Menšie helmice vidíme nad loďou krytou lomenou stanovou strechou a presbytérium má valbovú strechu. K lodi pri ikonostase priliehajú dve miestnosti pre spevákov, takzvané krilosy, charakteristické pre východnú sakrálnu architektúru nevyskytujúce sa nikde inde než v oblasti, kde žili Lemkovia, zastávajúce funkciu bočných kaplniek. Interiér zdobia figurálno-ornamentálne maľby z roku 1938 odkazujúce na oslavy 950 rokov od prijatia kresťanstva na Rusi. Niekoľko malieb predstavuje kópie ikon z kyjevského chrámu svätého Vladimíra. Neskoro barokový ikonostas z 18. storočia bol po krádeži doplnený súčasnými prvkami. Jeho zvláštnym rysom sú oveľa väčšie ikony patrónov a svätého Mikuláša zavesené v najnižšom rade ikon, vyššie než cárske vráta a siahajúce k nasledujúcemu radu ikon, s čím sa v lemkovských svätostánkoch nestretávame. Kostol so zvonicou a starým a novým cintorínom obieha ohradenie. Chrám sa nachádza na Trase lemkovských kostolov v Sadeckých Beskydách a na Chodníku drevenej architektúry v Malopoľsku.


Žiadne objekty vo vybranej kategórii