Facebook link

Prírodná rezervácia Pazurek - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Rezerwat przyrody Pazurek

Prírodná rezervácia Pazurek

widok na rezerwat przyrody Pazurek w centralnej części znajduję się osoba tyłem spoglągajaca na rezerwat
Pazurek Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Rezervácia Pazurek bola vytvorená v roku 2008 a zahŕňa oblasť 187,91 ha medzi vojvodskou cestou 783 spájajúcou Olkusz s Wolbromom a železnicou.
Najvyššou vyvýšeninou na území rezervácie sú Zubowé skaly (440,6 m n. m.) tvoriace jedinečné skalné mesto. Ide o najvyšší, najväčší a najokázalejší z 11 skalných komplexov na území rezervácie. Južné svahy kopcov porastá teplomilná vápnomilná bučina. Môžeme tu naraziť na vzácne vstavače, napr. kruštíka širolistého, prilbovku bielu a koralicu lesnú, a tiež hrachor jarný alebo medúnku medovkolistú vydávajúcu charakteristickú citrónovú vôňu. Na území rezervácie sa vyskytuje 290 druhov cievnatých rastlín, z toho niekoľko desiatok chránených v čele so vstavačmi, 86 druhov machov a 22 druhov stopkovýtrusných húb a viac ako 100 druhov zvierat. V bukových lesoch rezervácie sa vyskytuje 35 druhov vtákov a v borovicových lesoch 18 druhov. Územím rezervácie vedie viac ako 5 km dlhý náučný chodník tvoriaci slučku, ktorý je značený červenou farbou a dva modré spojovacie chodníky z vlakovej stanice v Jaroszowci a z lesného parkoviska pri vojvodskej ceste 783 neďaleko obce Pazurek.