Facebook link

Podzemný Olkusz - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Podziemny Olkusz

Podzemný Olkusz

Muzeum Podziemny Olkusz
Rynek 4, 32-300 Olkusz Turistický región: Jura Krakowsko-Częstochowska
tel. +48 327065218
tel. +48 327065226
Každý vie, že skutočné poklady sa schovávajú pod zemou. Aby ste sa o tom presvedčili, vyplatí sa prísť do Olkusza – mesta ležiaceho v srdci Krakovsko-Čenstochovskej jury, aby ste si prezreli nové, jedinečné expozície „Podzemný Olkusz“. Pozývame na podzemnú prechádzku.

Prvá expozícia sa nachádza v pivniciach radnice zo 14. storočia, ktorá sa kedysi týčila na olkuszskom námestí. Archeológmi objavené pivnice boli prispôsobené na prehliadky. Pri prechádzke niekoľko metrov pod námestím sa môžete zoznámiť s výstavou, ktorá predstavuje dejiny Olkusza, ktorému sa vravelo Strieborné mesto – vďaka do stredoveku siahajúcej tradícii ťažby striebra a olova. Vďaka početným dotykovým multimediálnym prezentačným stojanom máme šancu zoznámiť sa nielen s dejinami mesta a jeho obyvateľov, ale tiež si prezrieť staré listiny, rytiny a mapy. V podzemí si tiež môžeme prezrieť repliku astrolábu – astronomického zariadenia, ktoré kedysi patrilo slávnemu olkuszskému astronómovi a astrológovi, Marcinovi Bylicovi. V bývalom mestskom väzení môžeme uvidieť animovanú scénu predstavujúcu každodenný život stredovekého mesta a tiež tu sú vystavené mučiace nástroje. Druhá podzemná expozícia sa nachádza v pivnici bývalej Kráľovskej štvrte, kde sa kedysi nachádzalo sídlo olkuszských baníckych úradov. Preto sa venuje baníckym a hutníckym tradíciám Olkusza, a tiež mincovne, ktorá bola na tomto mieste v prevádzke na prelome 16. a 17. storočia. Veľkú atrakciu predstavuje 3D model zachycujúci bývalé olkuszské bane. Nechýba tu ani časť venovaná metalurgii, kde si môžeme prezrieť repliky pecí používaných na tavbu olova a striebra. Jedna z komôr pivnice, pomenovaná „Strieborná komnata“, rozpráva príbeh striebra od staroveku po súčasnosť. Tam si možno prezrieť repliku Strieborného kríža olkuszských ťažiarov, ktorého originál sa nachádza v olkuszskej bazilike. Počas revitalizácie historického centra sa podarilo získať takmer 100 000 historických predmetov, vrátane mincí, keramiky, kúskov olova, kože, súčastí odevu, medených závaží a ozdôb. Z nich bolo vybraných viac než dvesto najzaujímavejších exponátov, z toho 130 mincí, ktoré prešli procesom konzervácie, a časť z nich si môžete prezrieť v podzemných expozíciách. Medzi zaujímavosti predstavené na týchto výstavách patrí napr. forma na odlievanie krúžkov, z ktorých sa razili mince, tzv. strižkov, vyrobená v Norimbergu pravdepodobne v 15. storočí, používaná v olkuszskej mincovni, a olovená plomba na textilný tovar z prelomu 16. a 17. storočia, ktorá sa dostala do Olkusza až z... Londýna. 


Obiekty na trasie

Súvisiace príspevky