Facebook link

Pieninský Národný Park - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Pieniński Park Narodowy

Pieninský Národný Park

Trzy Korony
ul. Jagiellońska 107B, Krościenko nad Dunajcem Turistický región: Pieniny i Spisz
tel. +48 182625601
fax. +48 182625603
tel. +48 182625602
ul. Jagiellońska 107B, 34-450
Malé, strmé Pieniny sú perlou medzi karpatskými horskými pásmami. Vytvorené z vápencových, kriedových a jurských skál sa vyznačujú neobyčajne charakteristickými tvarmi.
Park zahŕňa najzaujímavejšiu časť hôr – vyčnievajúce strmé ostrovy centrálnych Pienín. Toto územie bolo chránené už pred II. svetovou vojnou, s dnešným názvom park existuje od r. 1954. Sklané útesy s priepasťami, skalky, úžľabiny a nádherná, pretínajúca pásmo roklina doliny Dunajca, vytvárajú kút plný tajomnej krásy. Najvyšším štítom parku je Okrąglica nachádzajúca sa v masíve Troch Korún (982 m n. m.).PrírodaVápencový podklad, obrovská geomorfologická rôznorodosť a malé výšky hor sú veľmi vhodné pre rôzne rastliny. Okrem bukovo-jedľových lesov sú pre toto územie charakteristické kvetnaté lúky (s obrovským bohatstvom druhov rastlín, vrátane niekoľkonásť druhov vstavačov) a trávne spoločenstvá na skalách. Na týchto posledných si svoje útočisko našli dva endemické druhy (stretávané iba v Pieninách): púpava pieninská a horčičník pieninský, ako aj reliktná chryzantéma Zawadzkého. Rastie na rozľahlých územiach strednej Ázie a v Európe sa vyskytuje iba v Pieninách. Hory sa odlišujú aj veľkým bohatstvom fauny. Podľa odhadov tu žije polovica druhov zaznamenaných na území Poľska. Väčšinu z nich predstavuje hmyz. V lesoch žije rys a mačka divá. Hory sú útočiskom pre výra skalného, orla krikľavého a orla skalného. Slávu a nazabudnuteľnú atmosféru vďačí toto miesto krajine, čo zdôrazňuje aj logo parku, v ktorom sa nachádzajú vody Dunajca ostro pretínajúce horské štíty.