Facebook link

Park sv. Kingy Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Park św. Kingi Wieliczka

Park sv. Kingy Wieliczka

Alejki i zieleń w parku.
32-020 Wieliczka
bol založený v roku 1867 ako anglický park, s ohľadom na kúpeľných hostí, ktorí v ňom mali odpočívať po procedúrach.
Nachádza sa v tesnom susedstve soľnej bane. Na území parku sa nachádza napr. športové ihrisko klubu KS Górnik, hotel „Grand Sal”, sídlo Štátneho hasičského záchranného zboru vo Wieliczke, kancelárie spoločností bane a obytné budovy. Kúzlo mu dodávajú cestičky uprostred zelene a jazierko s ostrovom, po ktorom v lete plávajú kačičky.