Facebook link

Múzeum kniežat Czartoryských - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Książąt Czartoryskich

Múzeum kniežat Czartoryských

Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci. Muzeum Narodowe w Krakowie
Pijarska 15, 31-015 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 123705466
Najcennejšia, najbohatšia, vyrážajúca dych: týmito slovami býva označovaná umelecká zbierka v Múzeu Czartoryských v Krakove. Obdivovať ju možno v historickom Czartoryského paláci (Pałac Czartoryskich) na Pijarskej ulici 15.

Dáma s hranostajom od Leonarda da Vinciho či Milosrdný Samaritán od Rembrandta van Rijna, ako aj mnohé ďalšie majstrovské diela nielen z oblasti maliarstva, ale aj sochárstva, remesiel, vojenstva a úžitkového umenia, možno vidieť v 26 výstavných sálach na dvoch poschodiach zrekonštruovaného paláca Múzea kniežat Czartoryských. V roku 1801 založila princezná Izabela Czartoryska, z rodu Flemmingovcov, zbierku národných pamiatok. Zbierky, ktoré zhromaždila, boli prezentované v Puławách v dvoch parkových pavilónoch: Sybilinom chráme a od roku 1809 aj v Gotickom dóme. Práve v Gotickom dóme bola vystavená Dáma s hranostajom od Leonarda da Vinciho a Milosrdný Samaritán od Rembrandta van  Rijna. K perlám v zbierke Czartoryských v tom čase patril aj Portrét mladého muža od Rafaela Santiho (ten sa stratil počas 2. svetovej vojny). Múzeum však novembrové povstanie neprežilo a v roku 1831, po emigrácii kniežaťa Adama Juraja Czartoryského, boli zbierky prevezené do Paríža. Do Poľska sa vrátili až v roku 1876, a to v súvislosti s plánovaným otvorením múzea v Krakove. Druhá svetová vojna priniesla zbierke značné straty. Po vojne múzeum prevzalo Národné múzeum v Krakove a od roku 1991 ho spravovala Nadácia kniežat Czartoryských (Fundacja Książąt Czartoryskich). 29. decembra 2016 sa vďaka odkúpeniu vládou Poľskej republiky zbierka kniežat Czartoryských stala integrálnou súčasťou Národného múzea v Krakove.


Žiadne objekty vo vybranej kategórii

Súvisiace príspevky