Facebook link

Múzeum Ireny a Mieczysława Mazarakych v Chrzanowe - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Chrzanów

Múzeum Ireny a Mieczysława Mazarakych v Chrzanowe

Budynek Muzeum Chrzanów
Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów
tel. +48 327538711
Pobočka pôsobiaca od roku 1960. Iniciátorom je vzniku bol profesor Mieczysław Mazaraki, ktorý dlhé roky zastával funkciu riaditeľa.
Hlavná budova sa nachádza v dávnej kaštieľskej sýpke zo XVI. st. Stálou výstavou je kolekcia Skaly a minerály chrzanowskej zeme. Patria do nej o. i.: odtlačky rastlín a zvierať, skameneliny kmeňov stromov, spevnené produkty sopečného pôvodu, a taktiež rudy zinku a olova. Zbierky dopĺňajú panely zobrazujúce základné geologické procesy.

Obiekty na trasie