Facebook link

Geologické múzeum Ústavu geologických vied Poľskej akadémie vied v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN Kraków

Geologické múzeum Ústavu geologických vied Poľskej akadémie vied v Krakove

Widok an eksponaty w Muzeum Geologicznym PAN w Krakowie.
Ak chcete spoznať tajomstvá Zeme, geologické zaujímavosti či sa naučiť rozoznávať horniny, tak ste na správnom mieste. Múzeum je miestom tvorivých dielní, vzdelávania, výskumnej činnosti, ale aj výstav, na ktorých sa okrem iného dozviete o geologickej stavbe Krakova a jeho okolia.

Každý, kto chce spoznať geologickú mapu krakovskej oblasti, má na to príležitosť. Nájde na nej Dračiu jamu (Smocza Jama), kameňolomy, kopce a prastaré vodopády. Spozná stavbu Zeme, pochopí procesy, ktoré prebiehajú v jej vnútri i na povrchu. Múzeum sa nachádza vo Výskumnom stredisku (Ośrodek Badawczy) v Krakove, ktorý je súčasťou Ústavu geologických vied Poľskej akadémie vied so sídlom vo Varšave. Geologické múzeum disponuje veľmi bohatými zbierkami, niekedy obsahujúcimi až tisíce exponátov, ktoré sú popísané v publikovaných prácach. Sú to taktiež náučné a porovnávacie zbierky. Je tu tiež možné vidieť jednu z najväčších zbierok meteoritov v Poľsku. Pre návštevníkov je pripravená stála expozícia Geologická stavba krakovskej oblasti (Budowa Geologiczna Obszaru Krakowskiego), ktorá je zriadená od roku 1994, ale taktiež sú k dispozícii  dočasné výstavy.


Žiadne objekty vo vybranej kategórii