Facebook link

Kamienica pod Orłem, Hlavné námestie v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kamienica pod Orłem Kraków

Kamienica pod Orłem, Hlavné námestie v Krakove

Gzyms nad drzwiami kamienicy z rzeźbą orła.
Jeden z pamiatkových murovaných domov pri Námestí v Krakove s číslom 45.
Bol postavený v 15. storočí a v nasledujúcom bol úplne od základov prestavaný. Súčasná goticko-renesančná tehlová fasáda pochádza z opravy vykonanej v 19. storočí Władysławom Ekielským. Na jej vrchole je umiestnená socha Fénixa, ktorú navrhol Stanisław Wyspiańský.Tadeusz Kościuszko býval v tomto murovanom dome v roku 1775, číže pred odchodom do Ameriky. V roku 1892 z iniciatívy Združenia Tadeusza Kościuszku tu bola odhalená tabuľa na počesť vodcu, s medailónom zobrazujúcim jeho podobu. Pochádza spod dláta Władysława Eljasza-Radzikowského.