Facebook link

Kostol Najsvätejšej Trojice v Zabawe - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Trójcy Przenajświętszej Zabawa

Kostol Najsvätejšej Trojice v Zabawe

Murowany kościół widziany wieczorem od frontu. Na środku wysoka wieża, po bokach dwie wieżyczki nad arkadowym wejściem z dwiema kolimnami,
ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146781448
Začiatky Zabawy siahajú do roku 1241. Obec sa nachádza v doline dolného Dunajca na jeho ľavom brehu vo vzdialenosti 20 km na severozápad od Tarnowa.
Kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici v Zabawe - Svätyňa blahoslavenej Karolíny - je pravdepodobne jediným kostolom na svete, kde farníčka tohto kostola, ako mučenica blahorečená 10.06.1987 sv. Jánom Pavlom II., bola pochovaná pod prestolom hlavného oltára. Svätyňa je Svetovým centrom hnutia čistých sŕdc a miestom uctenia pamiatky obetí násilia a dopravných nehôd, a taktiež starostlivosti o najbližších. Spolu s chodníkom mučeníctva vo Wał-Rudze je miestom mnohých pútí a milosti a uzdravení získavaných prosbou blahoslavenej Karolíny.