Facebook link

Kostol zasvätený sv. Vojtechovi Biskupovi v Kąclowej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Wojciecha Biskupa Kąclowa

Kostol zasvätený sv. Vojtechovi Biskupovi v Kąclowej

Drewniany kościół z wysoką wieżą, stojący pod lasem.
Kąclowa 116, 33-330 Grybów Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184472284
Pomocný kostol sv. Vojtecha v Kąclowej vznikol v rokoch 1926–29 podľa návrhu Z. Mączeńského, ktorému za vzor slúžilo tradičné regionálne stavebníctvo.
Nezávislé strechy (nad loďou polovalbová, nad presbytériom sedlová do T) boli pokryté plechom (pôvodne boli kryté šindľami). Vo vnútri bol čiastočne použitý plochý strop a čiastočne zdanlivá valená klenba. Eklektický hlavný oltár z roku 1960 je dielom J. Puchalu. Nachádzajú sa na ňom obraz Ukrižovanie – z toho istého obdobia, vykonaný Cz. Preisom. K vybaveniu patrí aj drevená kazateľnica a krstiteľnica z roku 1933 a organy datované na rok 1793.