Facebook link

Kostol sv. Klementa, Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Klemensa Wieliczka

Kostol sv. Klementa, Wieliczka

Murowany kościół.
ul. Zamkowa 7, 32-020 Wieliczka Turistický región: Pogórza
tel. +48 122783766
Kostol vznikol pred 200 rokmi na mieste, kde pôvodne stál románsky a neskôr gotický chrám.
Súčasná podoba kostola pochádza z 19. storočia. Vo vnútri sa nachádza niekoľko historických oltárov s obrazmi a sochami. Najstaršia dochovaná časť je kaplnka Morsztynovcov zo 17. stor. V krypte pod kaplnkou sa nachádza zlatnícka výstava „Poklady sv. Klementa“ s monštranciou z 15. storočia.