Facebook link

Pomocný kostol sv. Jána Krstiteľa a Matky Božej Szkaplerznej v Krakowe-Krzesławiciach - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Jana Chrzciciela i MB Szkaplerznej Krzesławice Kraków

Pomocný kostol sv. Jána Krstiteľa a Matky Božej Szkaplerznej v Krakowe-Krzesławiciach

Drewniany kościół z zewnątrz.
Melchiora Wańkowicza, 31-752 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 126810353
Kostol bol postavený v rokoch 1633–48 v Jaworniku pri Myśleniciach.
Zrubová budova, pôvodne s izbicovou vežou, bola v 18. st. prerobená a v rokoch 1913-16 bola predĺžená o murovanú časť lode a vežu. Chrám bol prenesený na súčasné miesto a bol obnovený v rokoch 1984-97, pri čom bola úplne rekonštruovaná strešná krokva a sakristia. Ku kostolu bola pristavaná nová veža: konzervácii bola podrobená polychrómia z 1. pol. 17. st., ako aj oltáre a kazateľnica. Zvláštnu pozornosť si zaslúži kompozícia Posledného súdu a podoba sv. Krištofa. Oplatí sa v okolí navštíviť! Prvé zmienky o obci pochádzajú z 12. st. Názov Krzesławic pochádza od mena Krzesław a jeho potomkov. Kronikárske záznamy z roku 1232 zaznamenávajú pôvodný názov Krzesławic ako „Creslauiz“. Od 13. do 17. st. patrili Krzesławice takmer bez prestávky ku kláštoru Križovníkov sv. Hrobu v Miechowe. Krzesławice boli od roku 1951 osobitnou obcou, ktorá bola následne pripojená k Nowej Hute počas stavby metalurgického kombinátu.