Facebook link

Kolekcia minerálov Olkuskej zeme a skamenelín Krakovsko-Częstochowskej jury v Olkuszy, ul. Szpitalna 32 - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej

Kolekcia minerálov Olkuskej zeme a skamenelín Krakovsko-Częstochowskej jury v Olkuszy, ul. Szpitalna 32

ekspozycja minerałów
Vznikla z iniciatívy milovníkov geológie regiónu Olkusz. Skladá sa z niekoľko tisíc úkazov odovzdaných súkromnými zberateľmi.
Prevíjajúcou sa témou kolekcie sú rudy zinku a olova pochádzajúce z olkuských baní a sprevádzajúce ich minerály. V zbierkach sa nachádzajú aj skameneliny z Krakovsko-Częstochowskej vysočiny. Priemer jedného z predstavovaných amonitov má približne pol metra priemeru a je najväčší v celej kolekcii.

Obiekty na trasie