Facebook link

Krynická skupina GOPR – Dobrovoľnej horskej záchrannej služby - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Grupa Krynicka GOPR

Krynická skupina GOPR – Dobrovoľnej horskej záchrannej služby

Jaworzyna Krynicka
tel. 601 100 300
Krynická skupina GOPR so sídlom v Krynici-Zdroji pôsobí na území: Sadeckých Beskýd (pásmo Radziejowej, pásmo Jaworzyny Krynickej, leluchowské pásmo), Nízkych Beskýd v západnej časti (Hańczowské pásmo, Magura Małastowska, Magura Wątkowska), Grybowských hôr a hraničného pásma.

Krynická skupina GOPR vznikla v roku 1952 ako jedna z troch prvých skupín v rámci štruktúr GOPR. Záchranári sú sústredení do piatich prevádzkových sekcií: v Krynici-Zdroji, Gorliciach, Novom Sączi, Starom Sączi a Piwnicznej-Zdroji. Majú modernú základňu a vybavenie. Centrálna stanica Krynickej skupiny GOPR sa nachádza v Krynici, ulica Halna 18.

Dobrovoľná horská záchranná služba realizuje úlohy z oblasti horského záchranárstva. Pribehne na pomoc v horách, jaskyniach, na skalách, horských riekach a tiež na každom zle dostupnom mieste. Pomáha chorým a zraneným pri nehodách, vedie pátracie akcie po nezvestných a odstraňuje následky katastrof a živelných pohrôm.

Službukonajúci záchranár: tel. +48 18 200 50 30, +48 18 477 74 40, +48 18 471 29 33.

Všeobecný kontakt: tel. +48 18 477 74 44, csr@gopr-krynica.pl.