Facebook link

Hradisko Skała - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Pustelnia Błogosławionej Salomei w Grodzisku Skała

Hradisko Skała

Wysoki kamienny obelisk na słoniu, za nim brama z cegły. Dalej kolejna brama w kamiennym ogrodzeniu. Za nią znajduje się jasny niewielki kościół.
Grodzisko 5, 32-043 Grodzisko Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 124526116
tel. +48 600450334
Nad údolím Prądnika sa týči vápenný kopec neďaleko obce Skała, ktorý v sebe skrýva stredoveké tajomstvo.
Nájdeme tam komplex jedinečných pamiatok obohnaných kamennou stenou, ktorá pamätá dobu stredoveku. História hradiska siaha do 13. storočia, kedy na tomto mieste vznikol obranný hrádok zničený po krátkej dobe v dôsledku bojov odohrávajúcich sa na tomto mieste. Následne na tomto mieste žila sestra kráľa Boleslava Hanblivého Salomea spoločne s klariskami, pre ktoré bol postavený kláštor a kostol. V 14. stor. boli klarisky presunuté do Krakova, opustené budovy hradiska sa premenili na ruiny. Obnovy v barokovom slohu sa dočkali v 17. stor. pri príležitosti beatifikačného procesu Salomey, keď komplex budov, ktoré tvorili napr. kostol a kaplnka-jaskyňa, dostal meno Pustovňa blahoslavenej Salomey.