Facebook link

Galéria Władysława Hasiora Zakopané - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Galeria Władysława Hasiora Muzeum Tatrzańskie Zakopane

Galéria Władysława Hasiora Zakopané

budynek galerii Władysława Hasiora w Zakopanem otoczonej drzewami
Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane Turistický región: Tatry i Podhale
tel. +48 182066871
Je to originálna galéria umelcových diel. Władysław Hasior sa narodil v roku 1928 v Novom Sonči a v roku 1952 absolvoval Štátnu strednú školu výtvarných umení v Zakopanom, kde študoval pod vedením vynikajúceho učiteľa a umelca Antoniho Kenara. Štúdium na Vysokej škole výtvarných umení vo Varšave ukončil diplomom v roku 1958 u profesora Mariana Wnuka a o rok neskôr sa ocitol v štúdiu Ossipa Zadkina v Paríži. Predtým pôsobil na Štátnej strednej škole umeleckých techník v Zakopanom a dlhé roky bol učiteľom nasledujúcich generácií študentov tejto školy. Stojí za zmienku, že galéria bola vytvorená v bývalej miestnosti na opaľovanie v sanatóriu „Varšavčanka“.

Galéria bola otvorená vo februári 1985. Slávne štandardy, priestorové kompozície, sochy, vytvorené z rôznych materiálov, bežné predmety, často odpadky, ktoré v rukách umelca získavajú nové významy, si v nej našli svoje miesto. S metaforickými, vtipnými, protichodnými titulmi nás nútia premýšľať o súčasnom svete a umení. Galéria vznikla v bývalej miestnosti sanatória „Varšavčanka“, určenej na opaľovanie postavenej v roku 1935 podľa návrhu Wacława Nowakowského. Drevená miestnosť na opaľovanie mala dve poschodia, z južnej strany presklené. Vďaka úpravám vznikli viacúrovňové interiéry, ktoré plnili funkciu výstavných hál, často koncertnej sály a zároveň umelcovho bytu a ateliéru. „Hasior je príbuzným neskorých stredovekých umelcov-básnikov – napísal o umelcovi historik umenia Marek Rostworowski – evokujúcich krásny a obludný svet kombinujúci realitu s metaforou a posmrtným životom, ktorého cieľom je očariť človeka sužovaného realitou a túžiaceho po jeho prekročení – éru Hieronyma Boscha, Bruegela, čarodejníc alebo španielskych milovníkov mučeníctva. [...] Nič nie uňho tým, čím je, ale tým čo v nej dokáže vidieť nekontrolovateľná predstavivosť. Je to rozprávka aj preto, že v Hasiorových vetách slová znamenajú niečo iné ako každé jednotlivo“.