Facebook link

Pevnosť Wawel, Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Fort Wawel Kraków

Pevnosť Wawel, Krakov

Droga prowadząca wzdłuż wysokiego ceglanego muru. Na niej kilka osób. Za murem okrągła baszta i prostokątny budynek, również z cegły.
Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124225155
Každý návštevník krakovského kráľovského hradu a katedrály pri vstupe na Wawelský kopec míňa obrovské tehlové múry.
Väčšina z nich nemá ani tušenia, že to nie sú stredoveké opevnenia ale novoveké fortifikácie s mohutnými oválnymi kaponiérami. Opevnený Wawel, obsadený cisárskou armádou na kasárne, sa stal ústredným miestom pevnosti Krakov: pevnosťou-citadelou.