Facebook link

Ekomúzeum Kaprieho údolia - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Ekomuzeum Doliny Karpia

Ekomúzeum Kaprieho údolia

Stawy hodowlane widziane z lotu ptaka, na horyzoncie Zator

Rynek 2, 32-640 Zator

tel. +48 338410584
Ekomúzeum Kaprieho údolia je sieť atrakcií rozptýlených v okolí Zatora, prezentujúca „živé“ prírodné, historické a kultúrne dedičstvo súvisiace s chovom rýb.
Umožňuje výnimočne vidieť, poznať a prežiť rôzne hodnoty regiónu: ochutnať miestnu kuchyňu, obdivovať malebné krajiny, poznať unikátnu prírodu a zistiť, v čom spočíva rybnikárstvo. Ekomúzeum je tiež príležitosť stretnúť sa s nadšencami, ktorí nielen rozprávajú o svojej činnosti a prezentujú jedinečné výrobky, ale tiež učia, ako si ich môžeme vyrobiť sami. Všetky miesta a ich správcovia srdečne pozývajú. Záujemcovia sú žiadaní o predošlé stanovenie termínu priamo so správcom daného miesta alebo so Združením Kaprie údolie, ktoré zastáva funkciu koordinátora Ekomúzea.