Facebook link

Múzeum Nowej Huty - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Nowej Huty

Múzeum Nowej Huty

Nowa Huta
V kinosále si vypočujeme rozprávanie o vzniku dokonalého mesta, skúsenosti studenej vojny a socializmu. Tí, ktorí zostúpia do protileteckého krytu, si môžu prezrieť výstavu „Atómová hrozba. Kryty v Nowej Hute“.

Kedysi „dokonalé“ robotnícke mesto, dnes mestská časť Krakova priťahujúca turistov architektúrou socialistického realizmu. Múzeum Nowej Huty odhaľuje rôzne tváre histórie štvrti. Múzeum sídli v bývalom kine Światowid na sídlisku Centrum E v Nowej Hute. Nowohutská, najmladšia pobočka Múzea Krakova zhromažďuje rôzne predmety spojené s touto štvrťou. Ako zo súčasnosti, tak aj z doby pred vznikom mesta a kombinátu, teda pred rokom 1949. Inštitúcia vznikla spojením Múzea PLR a „Nowohutského Słoneczka”, teda expozície Dejín Nowej Hute, ktorá sa nachádzala v skautskej klubovni na Slnečnom sídlisku. Zamestnanci pobočky sa venujú zhromažďovaniu a spracovaniu materiálov rôzneho druhu, ktoré zobrazujú dejiny Nowej Huty, avšak nielen kombinátu a sídliska v duchu socialistického realizmu, ale starých dvorcov, palácov a kostolov vzniknutých pred rokom 1949. Výskumné práce sa tu sústredia na: architektúru a urbanistiku „starej“ časti Nowej Huty spoločne so Správnym centrom metalurgického kombinátu, dejiny územia dnešnej Nowej Huty do roku 1949, dejiny cirkvi a opozície v Nowej Hute a na najstaršie priemyselné objekty na území metalurgického kombinátu. Novou atrakciou je možnosť prehliadky (individuálne alebo so sprievodcom) krytu pod budovou Integrovanej mechanickej školy číslo 3 na sídlisku Szkolne 37 – v rámci výstavy „Podzemná Nowá Huta. Stav ohrozenia“.


Žiadne objekty vo vybranej kategórii