Facebook link

Dom Józefa Mehoffera – Pobočka Národného múzea v Krakove ul. Krupnicza 26 - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dom Józefa Mehoffera Kraków

Dom Józefa Mehoffera – Pobočka Národného múzea v Krakove ul. Krupnicza 26

Dom od frontu z klasycystyczna fasadą i muralem na bocznej ścianie.
Krupnicza 26, 31-123 Kraków
tel. +48 124335880
tel. +48 124335881
tel. +48 124335889
Dom, v ktorom sa narodil Stanisław Wyspiańský, získal v roku 1932 Józef Mehoffer, maliar prelomu XIX. a XX. storočia, žiak Jana Matejku.
Vďaka umelcovi získala budova črty rodinného kaštieľa. V roku 1996 bolo tu po nevyhnutných opravných a konzervátorských prácach otvorené biografické múzeum Józefa Mehoffera. V miestnostiach sú prezentované o. i. autentický nábytok, knižnica, ikonografické materiály, fotografie, rodinné pamiatky a umelcove práce. Podarilo sa taktiež zrekonštruovať Mladopoľskú záhradu navrhnutú Mehofferom.

Žiadne objekty vo vybranej kategórii