Facebook link

Dolina Kluczwody (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dolina Kluczwody

Dolina Kluczwody (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie)

Skały Dolina Kluczwody
Bolechowice Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Pekná podkrakovská dolina, nazývaná taktiež Dolinou Wierzchówky, sa tiahne medzi Bębłom a Bolechowiciami, je približne 6 km dlhá.
V jej dne plynie potok s tým istým názvom (Kluczwoda, pretože kľučkuje zákrutami po doline) plynúci do Rudawy. Prírodne najvzácnejší fragment – lesná úžľabina so strmým svahom v dolnom úseku doliny, medzi Gackami a Wierzchowom – bol vyhlásený za chránený v r. 1989. Chráni sa v ňom charakteristická krajinná oblasť so skupinou dubovo-hrabových lesov, ako aj skalnými teplomilnými skupinami na skalách. Zaujímavosťou je strmá Zámková skala so zrúcaninami rytierskej strážnej veže pravdepodobne zo XIV. st., na ktorú môžete vystúpiť. Najväčším pokladom celej doliny je však Jaskyňa Wierzchowska horná nachádzajúca sa pri dedine Wierzchowe. Ako pomník prírody je skoro kilometer dlhá a návštevníkom je sprístupnených 700 m (najdlhšia trasa tohto typu v Poľsku; návšteva iba so sprievodcom: IV.-XI.). Podzemná trasa vedie cez pekné (nádherné kvaple) siene a chodby.