Facebook link

Dolina Brzoskwinki (Krakovsko-čestochovská vysočina) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dolina Brzoskwinki

Dolina Brzoskwinki (Krakovsko-čestochovská vysočina)

Dol.Brzoskwinki
Chrosna Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Roztína južnú časť Tenczyńského grabu.
V začiatočnej časti má jemný charakter – jej dno je široké a úbočia lahodné; iba zriedkavo sa tu vyskytuje vidiecka zástavba. Jej ďalší fragment má formu skalnatého úvozu – dno sa zužuje a na obidvoch stranách sa týčia strmé úbočia naježené skalnými ihlicami vytvorenými z vápenca. Pri dobrej viditeľnosti je z ich štítov možné uvidieť črty tatranských brál.