Facebook link

Komunálny cintorín Bochnia - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz komunalny Bochnia

Komunálny cintorín Bochnia

Kamienna rzeźba anioła na nagrobku.
Oracka 1, 32-700 Bochnia Turistický región: Pogórza
tel. +48 146118019
Cintorín patrí k najstarším nekropolám umiestneným mimo mesto v poľských krajinách.
Vznikol skôr než veľké národné nekropoly – varšavské Powązki (1802) a v rovnakom roku ako slávny ľvovský cintorín na Łyczakowe. K otvoreniu cintorína došlo 5. 11. 1787. Najstarší náhrobok pochádza z roku 1820. Na cintoríne si pozornosť zaslúži mnoho pamiatok sepulkrálneho umenia, napr. kaplnka-hrobka sv. Stanislava (1. pol. 19. stor.), hrob obetí haličskej masakry (1846), pomník-náhrobok obetí požiaru v bani (1875/1876) a socha anjela smrti na hrobe rodiny Tadlów. Na jeho území sa nachádza vojenský cintorín podľa projektu Karla Schölicha, na ktorom našli miesto posledného odpočinku rakúski, nemeckí a ruskí vojaci zúčastniaci sa 1. svetovej vojny. V severnej časti sa nachádzajú tri hroby vojakov septembra 1939, ktorí zomreli v Bochni na následky utrpených zranení. Na cintoríne sú pochovaní sovietski vojaci.