Facebook link

Cerkov zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi v Dubnom - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętego Michała Archanioła Dubne

Cerkov zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi v Dubnom

Drewniana cerkiew z zewnątrz.
Dubne, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714854
Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Michala Archanjela v Dubnom (v súčasnosti pobočka rímskokatolíckeho kostola zasvätená tomu istému svätému) z roku 1863.
Je to typická západolemkovská cerkov, postavená v zrubovej konštrukcii, so stenami pokrytými šindľom. Cerkov s trojdielnym pôdorysom, užší od lode presbytéria, nemá sakristiu. Interiér ozdobuje ornamentálna a figurálna polychrómia z konca XIX. st. Vybavenie predstavuje rokokovo-klasicistický ikonostas z prelomu XVIII. a XIX. st. (ikony sú neskoršie - namaľované alebo premaľované A. a M. Bogdańskými na konci XIX. st.).

Žiadne objekty vo vybranej kategórii