Facebook link

Cerkov zasvätená sv. Jánovi Evanjelistovi v Muszynce - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętego Jana Ewangelisty Muszynka

Cerkov zasvätená sv. Jánovi Evanjelistovi v Muszynce

Drewniany kościół o jasnoczerwonych ścianach. Przed nim dwa drzewa iglaste oraz ogrodzenie. Obok kilka innych drzew.
Muszynka, 33-383 Tylicz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711310
Pobočka gréckokatolíckej cerkvi sv. Jána Evanjelistu v Muszynce (v súčasnosti pobočka rímskokatolíckeho kostola) bola postavená v XVIII. st.
Jednotlivé časti cerkvi majú tvar štvorca, presbytérium je trojbočne uzatvorené, zo sakristie od severu. Ornamentálna polychrómia pochádza z prelomu XIX. a XX. st. Pri ikonostase z XVIII. st. sa nachádzajú dva bočné oltáre: južný, neskorobarokový z konca XVII. st. s obrazom Matky Božej s Dieťaťom a severný, rokokový z XVIII. st. so sochami sv. Petra a sv. Pavla a obrazom sv. Barbary (podľa tradície podarovanom barskými konfederátmi).

Obiekty na trasie