Facebook link

Pravoslávny kostol Ochrany Bohorodičky Zdynia - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew Opieki Matki Bożej Zdynia

Pravoslávny kostol Ochrany Bohorodičky Zdynia

Drewniana cerkiew zza murowanego ogrodzenia z dzwonnicą.
Zdynia, 38-315 Zdynia Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183510023
tel. +48 697523701
Gréckokatolícky kostol Ochrany Bohorodičky bol vystavaný na konci 18. stor.
Ide o trojdielnu stavbu s trojstranne uzatvoreným presbytériom a vežou s prievlakovou konštrukciou s iluzórnou izbou. Interiér zdobia architektonicko-ornamentálne maľby z roku 1924, ikonostas z 18. stor. a hlavný oltár s ikonou Ukrižovania. Na cintoríne pri kostole sa dochovali historické kamenné náhrobky a hrob sv. Maxima Sandowiča, pravoslávneho duchovného popraveného Rakúšanmi na začiatku 1. svetovej vojny.