Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána vo Wojkowej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Wojkowa

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána vo Wojkowej

Drewniana cerkiew z wieżą i kamiennym ogrodzeniem stoi na polanie. Przy cerkwi kilka drzew.
Wojkowa, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711644
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána vo Wojkowej (v súčasnosti pobočka rímskokatolíckeho kostola) je datovaná na rok 1790 alebo 1792.
Je to budova so zrubovou konštrukciou, so stenami odebnenými vodorovne, s rohmi pokrytými zvislými lištami. Steny sú zvnútra pokryté figurálnou a ornamentálnou polychrómiou z XX. storočia, vzácne vybavenie chrámu pochádza z XVIII.-XIX. storočia. V chráme sa zachovali o. i.: kompletný, rokokový ikonostas z konca XVIII. st., rokokové tabernákulum z II. pol. XVIII. st. a druhé, v tvare malého chrámu, z prelomu XIX. a XX. st. V lodi sa nachádza plátno z XIX. st. Oplatí sa v okolí navštíviť! Poloha obce je medzi masívom Leluchowských hôr neďaleko hranice so Slovenskom. Začiatky osídľovania vo Wojkowej siahajú pravdepodobne do XIII. st., keď na Stupnom (817 m n. m.) existoval hrad a na území dnešnej obce hraničná rozhľadňa. Obec bola založená na neobývanom území v roku 1595, na základe privilégia kardinála Jerzeho Radziwiłła. Obyvatelia Wojkowej sa zaoberali zásobovaním potravín pre biskupský dvor, o. i. vínom, a taktiež obrábaním role, chovaním dobytku a výrobou dreveného uhlia. O blahobyte obce svedčí existencia valchovne, mlynu, píly a krčmy. Od roku 1781 patrila do rakúskeho úradu a po roku 1813 sa stala súkromným majetkom. Na juhozápad od Wojkowej vykopali Rakúšania priekopy, ktorých zvyšky sa zachovali až do dnešného dňa. Tradícia ich pripisuje Barskej konfederácii. Počas okupácie bola v južnej časti obce postavená hraničná rozhľadňa. Na začiatku XX. st. pôsobila vo Wojkowej škola a čitáreň. Akcia „Visla“ prinútila Lemkov obývajúcich Wojkowú opustiť obec. O ich prítomnosti svedčia lemkovské chaty, sýpky, kaplnky a mnohé kamenné kríže. Na mieste zjavenia sa zachovala 200-ročná kaplnka s figúrou Matky Božej.