Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Miliku (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew św. Kosmy i Damiana Milik

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Miliku (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol)

Wnętrze drewnianej cerkwi.
Milik 31, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714850
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Miliku (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol) vznikla v roku 1813 na mieste predošlého chrámu zničeného záplavou.
Lemkovský chrám bol postavený v zrubovej konštrukcii a steny pokryté šindľami. Ornamentálna polychrómia bola vykonaná v roku 1930. K vybaveniu patria: rokokovo-klasicistický ikonostas (stena s ikonami) z roku 1806, oltár s obrazom Matky Božej s Dieťaťom (v severnej kaplnke), niekoľko zaujímavých ikon na stenách, o. i.: Pieta z 18. st., Oplakávanie Krista približne z roku 1700 a Svätá trojica.