Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Muszyne-Złockom (v súčasnej dobe farský rímskokatolícky kostol Narodenia NPM) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew św. Dymitra Muszyna Złockie

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Dimitrija v Muszyne-Złockom (v súčasnej dobe farský rímskokatolícky kostol Narodenia NPM)

Wnętrze drewnianej cerkwi.
Złockie 33, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714130
Chrám tu existoval už na konci 16. st., súčasný bol postavený stavbárom Kondraczom v rokoch 1867–1872.
Chrám bol postavený na pôdoryse kríža, ktorý bol na tomto území použitý po prvýkrát a bol pokrytý osempólovou kopulou na bubne, ktorá je pre architektúru tunajších cerkví úplne cudzia. Vnútro chrámu má prirodzenú farbu dreva, v presbytériu je viditeľná zachovaná polychrómia z roku 1873 r. Cerkov ozdobujú o. i.: ikonostas autorstva A. a M. Bogdanských z 2. pol. 19. st., dva bočné oltáre z 19. st. a mnoho zaujímavých ikon. Oplatí sa v okolí navštíviť! Złockie sa nachádza v Sądeckých Beskydách, na južnej strane Jaworzyny Krynickej (1114 m n. m.). Založenie podľa valašského práva je datované na 16. st. Do roku 1947 bola obývaná Lemkami. V súčasnosti je mestskou časťou Muszyny, turistickým a kúpeľným strediskom. Cez Złockie vedie zelený turistický chodník Wincenteho Pola z Muszyny do Wysowej ako aj žltý chodník vedúci z Muszynky cez Złockie, Wojkowú, Szczawnik do Żegiestowa.