Facebook link

Gréckokatolícka cerkov sv. Paraskevy v Czyrnej (v súčasnosti rímskokatolícky kostol zasvätený Nepoškvrnenému srdcu NPM) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew greckokatolicka świętej Paraskewy Męczennicy Czyrna

Gréckokatolícka cerkov sv. Paraskevy v Czyrnej (v súčasnosti rímskokatolícky kostol zasvätený Nepoškvrnenému srdcu NPM)

Zboże rosnące na polu, zza niego wyłaniają się dachy domów oraz cerkwi. W tle pola i drzewa.
Czyrna 37, 33-380 Krynica-Zdrój Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184741610
Gréckokatolícka cerkov sv. Paraskevy v Czyrnej (v súčasnosti rímskokatolícky kostol zasvätený Nepoškvrnenému srdcu NPM) vznikla v rokoch 1893-94.
Bola postavená v zrubovej konštrukcii, na pôdoryse kríža, orientovaná, trojdielna. Bočné ramená obdĺžnikovo uzatvorené, ukončené polkruhovými vrcholmi. Izbicová veža, odebnená, ukončená hodinovou rímsou a prilbou. Hrebeňová strecha, pokrytá plechom s vežičkami nad loďou a presbytériom, ukončená cibuľkovými prilbami s lampášom. Vo vnútri ikonostas zo začiatku 20. storočia, oltár zo 17. storočia s obrazom Matky Božej s Dieťaťom, vedľa na stene rokoková ikona sv. Paraskevy z 2. pol. 18. storočia.

Žiadne objekty vo vybranej kategórii