Facebook link

Dominikánska bazilika Najsvätejšej Trojice v Krakove - svätyňa Panny Márie Ružencovej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Bazylika Trójcy Świętej oo. Dominikanów Sanktuarium MB Różańcowej Kraków

Dominikánska bazilika Najsvätejšej Trojice v Krakove - svätyňa Panny Márie Ružencovej

Zdobione wnętrze kościoła.
Stolarska 12, 31-043 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124231613
Jeden z historických kostolov v samotnom srdci Krakova – dvojitý chrám.
Veľká gotická bazilika Najsvätejšej Trojice otcov dominikánov je preslávená ako stredisko kultu patróna a zakladateľa poľskej dominikánskej provincie a prvého kláštora tohto zhromaždenia v Poľsku: sv. Hyacinta Poľského (poľ. Jacek Odrowąż). Jeho ostatky spočívajú v kaplnke pod kostolnou sakristiou (vstup po schodoch nad ľavou bočnou loďou), na mieste, kde sa kedysi nachádzala svätcova kláštorná cela. K pravej bočnej lodi chrámu prilieha kaplnka so zázračným obrazom Panny Márie Ružencovej. Vznikol v Ríme a je kópiou slávneho obrazu Panny Márie z rímskeho kostola Santa Maria Maggiore. Krakovské vyobrazenie bolo korunované pápežskými korunami v roku 1921. Sviatok Panny Márie Ružencovej sa slávi 8. októbra, spomienka sv. Jacka pripadá na 17. augusta.