Facebook link

Babiohorský národný park - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Babiogórski Park Narodowy

Babiohorský národný park

Widok na szczyt Babiej Góry. Po niżej grupa turystów schodząca ze szczytu. W oddali wschód słońca.

Zawoja Turistický región: Beskid Żywiecki i Orawa

tel. +48 338775110
fax. +48 338775554
tel. +48 338776702
tel. +48 507785514
Zawoja 1403, 34-223
V polovici divoký, nádherný masív Kráľovnej Beskydu, ako sa Babia hora často nazýva, bol národný park vyhlásený za chránený v r. 1954. Nie príliš rozľahlé, ale vysoké pásmo (najvyššie v Západnom Beskyde), priťahuje pozornosť už z ďaleka. Severné úboč
Cez chrbát Babej hory sa tiahne hlavná európska rozvodnica. To znamená, že vody opadajúce zo severných svahov masívu smerujú do Baltického mora a tie z južných – do Čierneho mora. Dokonale zachovaná vysokohorská príroda, s kompletnými pásmami, bola príčinou pripojenia Babiohorského národného parku k sieti Natura 2000 a v roku 1977 ho UNESCO uznalo za rezerváciu biosféry. K tým posledným sú zahrnuté iba unikátne územia, ktoré činnosť človeka nezničila.PrírodaVeľké vyvýšeniny masívu Babej hory, vrátane rôznorodých atmosferických podmienok, majú vplyv na to, že sa tu nachádza rastlinný stupeň analogický k stupňom vo vysokých horách, napr. v Tatrách. Úžasné lesy rastúce v dolnej časti pásma (dolný horský les) sú zvyškom po prastarom, prírodnom karpatskom pralese. V ich ruinách je možné nájsť mnoho zriedkavých chránených rastlín. V hornom horskom lese, kde dominuje smrek, je prírodnou zaujímavosťou lazerník archangelikový, rastlina, ktorej výskyt sa obmedzuje iba do babiohorského masívu a ktorá sa stala symbolom parku. Pásmo kosodreviny je kráľovstvom kríkov, a najvyšší stupeň – alpský, pritúlený k zemi alebo k skalám, malých bylinných rastlín. Nachádza sa tu ďalší endemit (druh vyskytujúci sa na určitom území) – nenápadný, ozdobený bielymi kvietkami rožec alpínsky.