Malé a Makowské Beskydy 

Malé a Makowské Beskydy 

murowana kapliczka na szczycie wzniesienia, rozległa panorama na góry
Malé a Makowské Beskydy rozdelené riekou Skawou turistom ponúkajú obrovské množstvo atrakcií. Nájdeme tu mnoho sakrálnych a profánnych pamiatok, múzeá so zaujímavými expozíciami, turistické chodníky, vďaka ktorým dokonale spoznáme región – každý si tu príde na svoje! Aktívnym odporúčame pešie a cyklistické chodníky. Ľudia, ktorí si cenia pokoj, môžu objavovať tajomstvo pamiatok v kúzelne situovaných obciach (napr. v Kalwarii Zebrzydowskej, Wadowiciach, Suchej Beskidzkej, Lanckorone, Andrychowe, Makowe Podhalańskom, Myśleniciach) alebo si odpočinúť počas putovania po lesných zákutiach. Priaznivcom kultúrnych akcií odporúčame vydať sa na jednu z udalostí, ako je Reggae Most alebo Myślenický letný festival. Zistite, čo v sebe ukrývajú tieto dve karpatské horské pásma!

Cez hory a cez doly

Malé a Makowské Beskydy sú malebne situované horské pásma s rozmanitým reliéfom terénu, preťaté hlbokými riečnymi údoliami. Hory porastajú smrekovo-jedľovo-bukové lesy, ktoré sú domovom vzácnych druhov zvierat, vrátane rysa. Časť oblasti Malých Beskýd je chránená v rámci Chránenej krajinnej oblasti Malé Beskydy – ako pásmo samotné, tak i park sa tiahnu ďalej na západ na územie Sliezskeho vojvodstva. Návštevníci zvlášť radi dobývajú vrcholy v pásme: Łamanej Skały (Łamana Skała s rezerváciou Madohora, Leskowiec, Groń Jana Pawła II s horskou chatou a kaplnkou zasvätenou tomuto svätcovi), Babice (s rezerváciou les Gościbia), Koskowej Góry (s obľúbeným Kotoniom) alebo Lubomira (s astronomickou pozorovateľňou, Łysinou a horskou chatou na Kudłaczach). V lesoch môžeme obdivovať okázalé výstupy pieskovcových hornín a jaskyne. Na rieke Skawe, medzi Zembrzycami a Świnnou Porębou, sa nachádza Mucharská priehrada, ktorá má byť v budúcnosti využívaná na turistické účely. Stojí za to vydať sa do 30 km smerom na východ ležiacej najväčšej rezervácie v Malopoľskom vojvodstve – lesa Gościbia. Zahŕňa severnú časť svahov Babice s niekoľkými bočnými chrbtami, rozrezanými údoliami potoku Gościbia a jeho menšími prítokmi. Územie rezervácie je úplne porastené lesom. O krajinných hodnotách rozhodujú hlboko zarezané údolia potokov, ktoré v krátkom úseku iba 2 km prekonávajú výškový rozdiel viac ako 300 m, čím tvoria rady malých kaskád, bystrín a vodopádov. Oblasť porastajú karpatské bučiny a fascinujúce rastlinné spoločenstvá v prameniskách potokov. Veľký podiel na lesoch rezervácie majú okrem toho umele vysadené ihličnany. Okrem prírodných hodnôt má rezervácia plniť funkciu ochrany zdrojov pitnej vody pre Sułkowice. V dobe 2. svetovej vojny, zvlášť v roku 1944, mali v lese v údolí Gościby svoju základňu partizánske oddiely. 

Vojnové epizódy prebehli tiež v rezervácii Zamczysko nad Rabą. V 13. stor. bola na území súčasnej rezervácie postavená pevnosť, ktorej hlavnou súčasťou bola masívna, z kameňa postavená obranná veža – bergfrit. Pevnosť mala fiškálnu a strážnu funkciu – pri jej úpätí prebiehala obchodná trasa z Krakova a Vieličky do Uhorska. Predstavovala súčasť fortifikácií Myślenickej brány – systému prekážok z postínaných stromov bežiaceho naprieč údolím Raby, na južnom okraji krajín patriacich ku krakovskému kniežaťu. Bašta bola vystrelená do vzduchu prachovou náložou za nejasných okolností – jedna z hypotéz vraví, že k tomu došlo v roku 1457 z rozkazu Kazimíra Jagelovského, ktorý sa bál že stavbu využijú vzbúrení nájomní rytieri. Rezervácia Madohora ležiaca na území malopoľskej obce Andrychów chráni 150 ročné smreky, zrelé buky a skalné odkryvy, vrátane tesne vedľa chodníka ležiacich bludných balvanov, a machy nachádzajúce sa na „Červenom zozname ohrozených machov v Poľsku“. 

Pamiatky 

Ako v Malých, tak v Makovských Beskydách nájdeme množstvo pamiatok. Najslávnejšie z nich sú sakrálne stavby. Najcennejší je manieristický architektonický a krajinný komplex a pútnický park zo 17. stor. v Kalwarii Zebrzydowskej, ktorý bol v roku 1999 zapísaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Komplex tvorí bazilika Panny Márie Anjelskej s pútnickým miestom a zázračným obrazom Panny Márie Kalwaryjskej, kláštor františkánov a slávny pútnický park, ktorý sa skladá z 45 kaplniek a kostolíkov. V ulici Bernardyńská, pred Placom Rajským a vstupom na územie kláštorného komplexu stojí rad budov, ktorým sa vraví Pútnické domy. Dvojposchodové domy boli postavené v 1. polovici 18. storočia a majú pôvodné drevené terasy so zastrešením. Za videnie stojí tiež kostol sv. Jozefa a kostol sv. Michala archanjela a konvent hospitálskeho rádu sv. Jána z Boha a sv. Floriána v Zebrzydowiciach. Povinnou zastávkou sú Wadowice, rodné mesto sv. Jána Pavla II., kde by nám nemala utiecť bazilika Obetovania Panny Márie a kláštor bosých karmelitánov s pútnickým kostolom sv. Jozefa. 

Okrem toho si pozornosť zaslúži drevený kostol sv. Joachyma v Skawinkách, pútnický kostol Panny Márie Kráľovnej rodín v Makowe Podhalańskom, kostol Narodenia Panny Márie a kostolík na Stradome v Myśleniciach. V regióne možno navštíviť tiež kostol najsvätejšej Trojice v Jordanowe a pútnické miesto Panny Márie Inwałdzkej. 

To nie je koniec sakrálnych pamiatok. Pozornosť si zaslúži kostol sv. Erazma v Barwałde Dolnom a komplex kláštora a kostola v Suchej Beskidzkej. Prvý kostol na tomto mieste vystaval v roku 1614 majiteľ dediny Piotr Komorowski. Vykonal to po zázračnom uzdravení z očnej choroby. 

V Malých Beskydách sa nachádza tiež Groń Jana Pawła II (predtým Jaworzyna, 886 m n. m.) ležiaca v ich východnej časti. Pod vrcholom hory stojí kaplnka Panny Márie Kráľovnej hôr ako dar turistov pre svätého otca Jána Pavla II. Vedľa kaplnky bol postavený oceľový kríž venovaný „ľuďom hôr“ a pomník Jána Pavla II.
Keď sme v okolí, nesmieme si nechať ujsť kúzelnú Lanckoronu, kedysi obľúbené miesto odpočinku krakovských umelcov. Dnes si predošlé kúzlo zachovala výnimočná drevená zástavba a kostol Jána Krstiteľa zo 14. stor. Zvláštnu pozornosť si zaslúži námestie, okolo ktorého sa sústredia architektonicky najzaujímavejšie budovy, a tiež nad dedinou sa týčiaca zrúcanina hradu z doby Kazimíra Veľkého. Drevenú architektúru môžeme obdivovať i v Makowe Podhalańskom, kde sa dochovali domy z 1. pol. 19. stor. 

Svoju jedinečnú atmosféru má tiež Sucha Beskidzka – uvidíme tu renesančný zámok Komorowských, ktorému sa často vraví „Malý Wawel“ (s ohľadom na podobnosť arkádových nádvorí pri oboch stavbách). V súčasnosti v ňom sídli napr. Mestské múzeum Suchej Beskidzkej, Mestské kultúrne centrum spoločne s umeleckou galériou „ZAMEK”, Vysoká škola turistiky a ekológie a hotel a reštaurácia „KASPER SUSKI”. Známou atrakciou v okolí je hostinec „Rzym“ fungujúci v pôvodnej budove krčmy z 18. stor., v ktorom sa podávajú chutné tradičné pokrmy.
Keď sme v Myśleniciach, rozhodne si musíme prezrieť Grécky dom, Dolnowiejský dvorec, obilný vodný mlyn, hradnú zrúcaninu a prejsť sa po historickom myślenickom námestí. Je dobré vedieť, že sa v Tokarni nachádza šľachtický dvorec spoločne s historickým požiarnym vozidlom. V Jordanowe sa zase môžeme prejsť po kúzelnom námestí, na ktorom sa nachádza najväčšia atrakcia a zároveň skvelá vizitka celej obce Jordanów – mestská radnica. Táto jednoposchodová budova bola postavená v roku 1911, pôvodne mala drevené obloženie, ale po generálnej rekonštrukcii sa jej vonkajší plán zmenil. V „šubertovskom“ parku, od námestia vzdialenom niekoľko minút chôdze, môžeme obdivovať monumentálny Dub slobody. V súlade s uznesením mestskej rady bol zasadený 21. mája 1919. Pripomína obnovu poľskej nezávislosti.

Pri cestovaní po Malých a Makowských Beskydách by sme nemali zabudnúť na klasicistický zámok Bobrowských v Andrychowe. Zámok je, spolu s farským kostolom, jedným z najstarších objektov v meste. Komplex zámku a parku sa nachádza v samotnom centre Andrychowa. Tvorí ho trojkrídlový, prízemný, čiastočne podpivničený zámok priečelím orientovaný do ulice Krakowska a po jeho juhovýchodnej strane sa tiahnuci rozľahlý park s veľkým rybníkom.

Jednou zo zaujímavých pamiatok v okolí je dvorec vo Stryszowe, vystavaný v 16. stor. vtedajším majiteľom Strzyszowa Adamom Suským ako obranný dvorec. V 1. pol. 18. stor. podľahol skaze v dôsledku požiaru a po obnove sa jeho charakter zmenil, keď získal rysy vidieckej rezidencie. V 50. rokoch 20. stor. bol odovzdaný Múzeu na Waweli, dnes plní úlohu múzejnej inštitúcie ako pobočka Kráľovského hradu na Waweli.

A čo napríklad múzeum?

Pri návšteve Malých a Makowských Beskýd rozhodne nič nepokazíme, keď nazrieme do okolitých múzeí. Obrovskému záujmu sa teší múzeum Rodný dom svätého otca Jána Pavla II. vo Wadowiciach, ktoré bolo otvorené na 64. narodeniny Karola Wojtyłu. Môžeme si v ňom prezrieť napr. rekonštruovaný interiér bytu manželov Wojtyłových. 
V Makowe Podhalańskom, ktorý leží južne od Wadovíc, by sme nemali minúť: Regionálnu komoru Makowska Emila Wacyka. Komora sa nachádza vo „dvorci Paczosówka” a môžeme si v ňom prezrieť dokumenty a fotografie týkajúce sa histórie mesta a okolia (tiež spojené s obdobím nacistickej okupácie). Nachádzajú sa tam tiež staré domáce potreby a práce ľudových tvorcov, napr. sochy, obrazy, drevené hračky a ukážky unikátnej bielej makowskej výšivky.

V Lanckorone, ktorá leží severne od Makowa, sa nachádza Pamätná sieň Antoniho Krajewského, krakovského profesora. Inštitúcia sídli v drevenej budove, ktorá prečkala požiar mesta v roku 1896. Múzeum vzniklo z iniciatívy Združenia priateľov Lanckorony a môžeme si v ňom prezrieť exponáty z archeologických prieskumov na území lanckorońského hradu a predmety dennej potreby a ľudové ručné práce tunajších obyvateľov, pochádzajúce zo začiatku 20. storočia. Časť expozície je venovaná Barskej konfederácii.
V myślenickom Múzeu nezávislosti sa nachádzajú zbierky z vykopávok na území myślenického hradu a inscenované expozície predstavujúce štýlové meštianske interiéry z 19. stor.. Zavítať by sme mali i do: Mestského múzea v Suchej Beskidzkej, Galérie lokálnych produktov v Stryszowe, Mestského múzea vo Wadowiciach a Poľsko-amerického súkromného múzea Hell's Angel. Expozícia predstavuje napr. časti amerického bombardéra B-24 „Liberator”, ktorý bol v dobe 2. svetovej vojny zostrelený v Zygodowiciach po nálete na chemické závody v Osvienčime.

Malé a Makowské Beskydy aktívne

Sieť turistických chodníkov v Malých a Makowských Beskydách je dobre prepracovaná. Väčšina z nich vedie po hrebeňoch najdôležitejších horských pásiem, vďaka čomu možno ľahko zdolať všetky najzaujímavejšie vrcholy. 

Tým, ktorí chcú na vlastnej koži pocítiť svieži horský vzduch, odporúčame pešie chodníky: tzv. Malý beskydský chodník prebiehajúci po hlavných chrbtoch, chodníky v pásme Koskowej Góry, v pásme Babicy a na Groń Jana Pawła II a Leskowiec. Malopoľský pápežský chodník, jedna z najzaujímavejších tematických trás v regióne, vedie po stopách Karola Wojtyłu, neskoršieho sv. Jána Pavla II. Jeho hlavná trasa vedie z Kalwarie Zebrzydowskej do Starého Sącza (231 km). Oddeľujú sa od nej bočné trasy a celková dĺžka chodníka, spoločne s rôznymi variantmi, predstavuje asi 620 km. Chodník využíva existujúcu sieť turistických chodníkov Poľského turistického a vlastivedného spolku (PTTK). 

Lyžiarom odporúčame, aby sa zaujímali o vleky: Czarny Groń, Arena Myślenice a Szklana Góra. 

Beskydské cyklochodníky sú veľmi rozmanité. Krásne výhľady a architektonické zaujímavosti sa postarajú o nadšenie každého milovníka cyklovýletov. Množstvo chodníkov a ciest umožňuje rýchly útek smerom k civilizácii v prípade nečasu alebo technickej chyby. Zvlášť sa odporúča chodník okolo „Malého Wawelu“ vedúci okolo zámku a hostinca „Rzym“ v Suchej Beskidzkej. Cyklisti si tiež zvlášť cenia chodníka okolo „Zóny voľného času“, tá zahŕňa: Zarabie, Zamczysko, kostoly a Grécky dom v Myśleniciach a kostoly v Pcime a Trzebuni. Ďalší zaujímavý cyklochodník vedie okolo pútnického miesta a cestičiek v Kalwarii Zebrzydowskej a v ich okolí. 
Malé a Makowské Beskydy kultúrne 

Pozornosť si zaslúži Chodník drevenej architektúry v Malopoľsku – tvorí sieť skladajúcu sa z 255 historických objektov. Sú to malebné katolícke a pravoslávne kostoly, štíhle zvonice, staropoľské dvorce, drevené vily a skanzeny patriace medzi najhodnotnejšie pamiatky drevenej hmotnej kultúry. Do registra SDA boli zapísané napr.: architektúra Lancokorony a hostinec „Rzym“ v Suchej Beskidzkej a kostol sv. Erazma v Barwałde Dolnom.

Zaujímavú voľbu predstavuje Malopoľská trasa labužníkov. Objekty na trase sú reštaurácie, presnejšie regionálne hostince, ktoré servírujú regionálne produkty a prezentujú kulinárske dedičstvo Malopoľska. Zvlášť odporúčame hostinec „Rzym“ v Suchej Beskidzkej, „Kocierz“ v Andrychowe a krčmičky v Rzykách. 

Chodník remesla Malopoľska vznikol, aby turisti mohli poznať ľudových tvorcov, pre ktorých je remeslo nielen profesia, ale predovšetkým vášeň. Vďaka iniciatíve môžeme nazrieť napr. do wadowickej hrnčiarskej dielne Jerzyho Miku, sieniawských tkáčskych dielní, na plantáže prútia a do rezbárskej krajiny. Tým, ktorí ocenia aktívny odpočinok spojený s učením sa remeslu odporúčame navštíviť Tokarniu preslávenú výrobou papierových kvetín a ľudovým rezbárstvom. Maków Podhalański vás očaruje tradičnými zábavami a vyšívanými produktmi, Jordanów s úžasnými príkladmi podmalieb na skle, Myślenice prezradia tajomstvo ľudového rezbárstva a Lanckorona – výrobu slávnej keramiky. 

Bavme sa! 

Početné hudobné festivaly a kultúrne udalosti do Malých a Makowských Beskýd priťahujú návštevníkov z celého Poľska.
Zvlášť odporúčame Medzinárodné malopoľské stretnutie s folklórom v Myśleniciach, teda workshopy ručných prác pre deti a dospelých. Zahŕňajú tanečné lekcie, koncerty etnohudby, filmové premietania, výstavy a autorské stretnutia. Do festivalového kalendára Wadowíc sa natrvalo zapísali: Reggae Most, Wadowický beh, Tulákov beh, Prehliadka horských filmov alebo Divadelný festival Zgraja. V meste sa zvlášť slávia tiež narodeniny sv. Jána Pavla II. V obci Jaroszowice pri Wadowiciach po desaťročia prebieha Młyn Jazz Festival. Ide o akciu milovníkov jazzu pod šírym nebom, ktorej hostiteľmi sú majitelia hotelu Młyn Jacka.

Zaujímavou ponukou pre fanúšikov športu je Behom pre zbojníkovo srdce od Zlatej hôrky (Bieg Po Serce Zbója Spod Złotej Górki) v Andrychowe – charitatívna akcia pre bežcov a cyklistov. Okrem toho je lákavé zúčastniť sa augustových medzinárodných cyklistických pretekov „Memoriál Henryka Łasaka”. 

Keď sa vypravíte do Makowských a Malých Beskýd, rozhodne sledujte program pravidelných kultúrnych akcií: Dni Sušska v Suchej Beskidzkej začínajúce prázdniny, Myślenický letný festival, Letný hudobný festival v Kalwarii Zebrzydowskej, festival Anjel v mestečku v Lanckorone alebo Týždeň beskydskej kultúry v Makowe Podhalańskom.
Dobré je nezabúdať i na bohatú ponuku pre rodiny s deťmi. V Inwałde najmladších nadchne návšteva mini zoo Kucyk, milovníkom kvetín sa zapáči jedinečná Záhrada Jána Pavla II., tým, ktorých zaujíma celý svet, odporúčame park miniatúr „Svet snov“, fanúšikom „Jurského parku“ – Dinolandiu a záujemcom o minulosť Stredovekú pevnosť Inwałd. Nesklame vás ani vstup do Apilandie – Interaktívneho centra včelárstva v Kleczi Dolnej a tiež astronomická pozorovateľňa na Lubomire.
 

Multimédiá