Święto Trzech Króli

Tłum ludzi podczas procesji na rynku w Krakowie

W Kościele katolickim Święto Objawienia Pańskiego przypada 6 stycznia. W tradycji jest to dzień pokłonu trzech króli - Kacpra, Melchiora, Baltazara. Przybyli oni do betlejemskiej stajenki oddać hołd nowonarodzonemu Jezusowi i złożyć mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Na pamiątkę tego wydarzenia wierni przynoszą do poświęcenia kadzidło i kredę, którą później znaczą drzwi swych domów literami K+M+B oraz datą aktualnego roku. Litery nie są pierwszymi literami imion królów, tylko skrótem wyrażenia Christus mansionem benedicat („niech Chrystus błogosławi temu domowi”).

W tym dniu do szopki dostawia się figury mędrców ze Wschodu, jak inaczej określani są królowie. Od kilku lat w Krakowie organizowany jest barwny Orszak Trzech Króli, który przemierza ulice miasta. Dla uczestników przygotowane są papierowe korony oraz śpiewniki, które organizatorzy rozdają w czasie przemarszu. Każda część orszaku, wyruszająca z trzech różnych punktów miasta, symbolizuje innego z biblijnych królów. Radośnie kolędując przy akompaniamencie instrumentów muzycznych uczestnicy barwnego pochodu podążają w stronę Rynku, gdzie wspólnie kłaniają się Dzieciątku. Podobne przemarsze organizowane są także w innych miastach w Polsce i na świecie.