Pieniny a Spiš

Spływ Dunajcem
Jednou z najcharakteristickejších atrakcií v tomto regióne je nepochybne splavovanie tiesňavy Dunajca, ktorého tradícia siaha do 19. storočia. Počas splavovania na pltiach pltníkov môžete obdivovať pieninské vrcholy a medzi nimi Tri Koruny. S ohľadom na prírodné i historické hodnoty bola tiesňava uznaná za prírodnú pamiatku. Pltníci trasu krásne spestrujú rozprávaním vtipov a historiek.

Rovnako zaujímavý zážitok predstavuje plavba na lodi „Harnaś” po Czorsztynskej priehrade. Pasažieri sa na jej palube môžu napiť kávy a obdivujú pritom okolité prírodné a architektonické pamiatky.

V Pieninách a na Spiši neexistuje spôsob, ako sa nudiť! Zaujímavou skúsenosťou je účasť na hraní pri májke. Počas noci pred sviatkom Zoslania Ducha svätého všetci okolití slobodní mládenci stavajú pred domami slobodných dievčat takzvané májky. Následne spievajú piesne na počesť Panne Márii a veselo pochodujú celou dedinou. Prezlečení za Cigánov miestni mládenci vyberajú milodary na svoje „dieťa”, a slobodné dievčatá z okolitých domov s nimi tancujú na živú hudbu.

Naďalej živý folklór je prezentovaný tiež počas slávnostného začatia Pieninského leta. Každý, kto sa v túto dobu zdržuje v Szczawnici, má príležitosť si prezrieť tradičné odevy pltníkov, drožkárov a spišských a pieninských horalov. Jarmok ľudovej tvorby a koncerty horalských kapiel dopĺňajú atmosféru, ktorá pre nejedného fanúšika hôr predstavuje nedoceniteľné spomienky z dovolenky. 
Pastierska kultúra v horách zohráva veľmi dôležitú rolu v spoločenskom živote, čo navyše predstavuje zaujímavú príležitosť spoznať ďalšie zvyky. Každý rok na jeseň sa koná redyk, teda tradičný návrat oviec z horských lúk. Fanúšikovia tejto akcie ju môžu sláviť napríklad v Jaworkách, a na čistine Majerz vítať bačov a juhásov (pomocníkov bačov) vracajúcich sa zo salaša.
Nesmiernej obľube sa teší tiež Muzyczna Owczarnia, alebo jedno z najobľúbenejších miest stretnutia priaznivcov hudby. Počas celého roka sa tam konajú koncerty a stretnutia. Zabudnúť by sme nemali tiež na možnosť zúčastniť sa udalostí, ako je Ethno-Novo, Jeseň v Szczawnici, festival Pieniny-Kultura-Sacrum v Krościenku alebo Festival starej hudby Baroko na Spiši.
Pieniny a Spiš sú preslávené regionálnou kuchyňou, v ktorej môžeme nájsť pokrmy ako: gałuski (halušky), kołoc (koláč), slivková polievka (tzv. śliwianka), oštiepky, kyselica alebo pstruh. Nikde inde nevídané potraviny predstavujú čerešničku na torte pre milovníkov tradičných pochúťok. 

Ďalšie unikátne atrakcie čakajú v kúpeľoch Szczawnica, kde sa vyplatí vyskúšať jednu z dvanástich tunajších minerálnych vôd. Niektoré z nich sú dostupné bez akýchkoľvek obmedzení v pramienkoch, iné sú servírované v pijacom pavilóne „Magdalenka”. Rovnako cenné sú vlastnosti vôd „Stefan“, „Maria“ a „Michalina“ vyskytujúce sa v Krościenku nad Dunajcom.

Multimédiá