Orava a Živecké Beskydy

widok ze szczytu góry, gołoborza na pierwszym planie, wokół zielone wzniesienia
Živecké Beskydy skrývajú mnoho prekvapení pre milovníkov prírody, ktorí v nich nájdu vzácne sa vyskytujúce rastliny a druhy divokých zvierat. Povinným bodom je Babiohorský národný park. O unikátnosti tohto miesta svedčí skutočnosť, že sa na celé územie parku vzťahuje program Natura 2000. Nachádza sa tiež na zozname biosférických rezervácií UNESCO. Toto miesto je bohaté na husté, krásne lesy – v stupni horského lesa nižších polôh bukovo-smrekovo-jedľové, v stupni horského lesa vyšších polôh sa tiahnu fantastické smrekové lesy hojne obývané zverou. 

Symbolom BNP je lazerník archangelikový – rastlina s bielym kvetom charakteristická len pre toto územie. Najpôsobivejšie sústredenie lazerníka archangelikového nájdeme pod Sokolicou v údolí Markowého potoka. 

Nad okolím sa týči Babia hora, nazývaná tiež Diablak, ktorej výška dosahuje 1725 m n. m. Ide o najvyšší vrchol ako Živeckých, tak celých Západných Beskýd. Tamojšie lesy sú domovom mnohých zástupcov cicavcov, plazov, vtákov, obojživelníkov a dokonca rýb. V Babiohorskom národnom parku a jeho ochrannom pásme môžeme stretnúť vlky, rysy, jelene, medvede, krásne hlucháne alebo výry. 

V oblasti Oravskej kotliny sa vyskytujú v európskom meradle unikátne vrchoviská, ktorým sa vraví puścizny, a ktoré tvoria úkryt pre vtákov.

Pri plánovaní výletu po okolí by sme nemali vynechať návštevu Sidziny-Bystrej a v nej okázalej prírodnej pamiatky – dubov: Adama, Ewu, Abrahama a Syriusza, ktoré podľa legendy Sidzinanom daroval samotný kráľ Ján Kazimír.

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>