Krakov

ul. Szeroka Kraków
V Krakovemôžeme nájsť stopy po jednej z najstarších židovských obcí v Poľsku.Prvé zmienky o existencii židovskej štvrte na teréne mesta pochádzajúz roku 1304. Ku koncu 15. storočia Židia tu tvorili dve samostatné osady.V roku 1495 sa spojili a na teréne Kazimierza utvorili tzv. Židovské mesto. Takto vznikoljedinečný komplex židovských objektov zoskupených v rámci jednej mestskejštvrti. Vďaka rýchlemu rozvoju židovského spoločenstva: prvá v Poľskutalmudická škola, prvá židovská tlačiareň a prítomnosť významnýchosobností židovského sveta ako Remuh alebo Natan Nata Spira, Krakov získalpomenovanie: Poľský Jeruzalém. Táto zlatá doba židovskej kultúryv Poľsku s centrom v Krakove zanechala po sebe najstaršiesynagógy: Stará  synagóg a Remuh.Nasledujúce storočia priniesli ďalší rozvoj a nesmiernu rozmanitosťkultúry. V Krakove sa rozvíjal chasidizmus, reformovaný judaizmusa sionizmus. Všetky zanechali po sebe trvalé stopy: od obrovských budovako je napríklad synagóga Tempel až po neveľké modlitebnice bratstiev -  Koba Itim Le’ Tora. Tragické roky 2. svetovejvojny takisto poznačili mesto: Námestie hrdinov geta, terén bývalého táboruPłaszów, Továreň Oskara Schindlera sú dnes svedkami histórie. Vojnaa okupácie zmenili tvár dnešného Krakova. Napriek tomu už vyše sedemstoročí tu pôsobia synagógy a pretrváva židovský život.

Multimédiá